valutasp?rsm?l

Ny administrerende direkt?r i Norske Boligbyggelags Landsforbund

02-09-2011 11:32 NBBL Thor Eek er ansatt som administrerende direkt?r i NBBL. Eek har v?rt konstituert i stillingen siden februar.

Thor Eek er ansatt som administrerende direkt?r i NBBL. Eek har v?rt konstituert i stillingen siden februar.
Han har 20 ?rs fartstid i NBBL. Han begynte i 1991 som juridisk konsulent, men tok tidlig over som leder av NBBLs advokatkontor. Senere har han som avdelingsdirekt?r i tillegg hatt ansvar for NBBLs organisasjonsavdeling. F?r han ble konstituert som adm. dir. hadde han det samlede ansvar for interesse- og organisasjonspolitisk arbeid herunder kommunikasjons- og informasjonsvirksomheten i NBBL.
– Med Thor Eek ved roret har vi skaffet oss en administrerende direkt?r som har betydelig erfaring og bred kontaktflate s? vel innad i Norske Boligbyggelag som utad mot offentlige myndigheter og samarbeidspartnere, sier styreleder ?ystein Johannesen i en kommentar.
Kontaktperson(er):
Styreleder i NBBL – ?ystein Johannesen Telefon:55 30 96 41 Mobil:916 98 771 E-post: [email protected]
Bilder

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy