skattesp?rsm?l

Ny administrerende direkt?r i Storebrand Bank

Styret i Storebrand Bank har ansatt Truls Nergaard som administrerende direkt?r
i banken. Nergaard har v?rt konstituert i stillingen siden 15. mai.

Nergaard kommer fra stillingen som leder av bedriftsavdelingen i Storebrand Bank
og har omfattende erfaring fra bank og finans.

Lysaker, 28. juni 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#142771

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy