DK

Ny aftale om R?dovres ?konomi

2014-09-18 16:17 R?dovre Kommune Der er indg?et en bred politisk aftale om n?ste ?rs budget i R?dovre Kommune. Aftalen konsoliderer kommunens ?konomi, s? man er forberedt p? fremtidens reformer og klar til at investere i ny byudvikling. Skat og grundskyld er u?ndret.

Der er indg?et en bred politisk aftale om n?ste ?rs budget i R?dovre Kommune. Aftalen konsoliderer kommunens ?konomi, s? man er forberedt p? fremtidens reformer og klar til at investere i ny byudvikling. Skat og grundskyld er u?ndret.
?R?dovre har en sund ?konomi i dag. Men vi kan se i krystalkuglen, at der er en r?kke store reformer p? vej p? landsplan. Det kommer til at give os alvorlige ?konomiske udfordringer, hvis vi bare lader st? til. Samtidig er R?dovre inde i en rivende udvikling, og der er byudvikling i gang flere steder. Flere borgere giver naturligvis skatteindt?gter p? sigt, men det er n?dvendigt at kunne investere og underst?tte udviklingen ved at sikre ordentlige rammer fra starten. Hvis vi f.eks. f?r den forventede tilflytning i Irmabyen omkring det tidligere kaffet?rn, bliver vi formentlig n?dt til at bygge en ny daginstitution. Vi har nu lavet de n?dvendige justeringer, s? kommunens ?konomi er fremtidssikret?, siger R?dovres borgmester Erik Nielsen.
Frem til 2016 bliver ?konomien styrket med effektiviseringer og trinvise besparelser p? fire procent. I 2015 svarer det til 44 mio.kr., stigende til 91 mio.kr. i 2018.
?Alle omr?der m? holde for. Vi har dog prioriteret, at der skal tages hensyn til skoleomr?det, s? vi sk?rmer den nye skolereform mest muligt. Vi forts?tter desuden de massive investeringer fra de foreg?ende ?r i de fysiske rammer p? skolerne. Alene n?ste ?r investerer vi mere end 18 mio.kr. i bedre skoler?, siger Erik Nielsen.
Investeringerne p? skoleomr?det omfatter renovering af den store skoleg?rd p? Islev Skole, nyt lege- og opholdsomr?de p? Valh?j Skole samt en ny indskoling p? Hendriksholm Skole. N?r det st?r f?rdigt, har alle folkeskoler i R?dovre f?et ny indskoling, som passer med de moderne undervisningstanker og ?milj?er.
?Socialpolitisk h?ster vi nu gevinsterne af vores investeringer p? specialomr?det, s? besparelserne ikke rammer vores udsatte borgere s? h?rdt. Vi sikrer plejehjemskapaciteten til vores ?ldre med moderne boliger, n?r vi udbygger plejehjemmet ?rbyg?rd?, siger Erik Nielsen.
Fem ud af Kommunalbestyrelsens seks partier, svarende til 17 ud af 19 medlemmer, st?r bag budgetaftalen. Det er Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

A to już wiesz?  Cimber Sterling erobrer halvdelen af Danmark

Udvalgte investeringer og besparelser i budgetaftalen:
Ny indskoling p? Hendriksholm Skole (15 mio. kr.)
Renovering af stor skoleg?rd p? Islev Skole (1,9 mio.kr.)
Nyt lege- og opholdsomr?de p? Valh?j Skole (1,1 mio.kr.)
Oph?r af tilskud til skolernes madordning. Madordningerne p? skolerne forts?tter, men det finansieres fra 2015 af skolerne selv (besparelse p? 1,6 mio.kr.)
Nedbringelse af sygefrav?r fra 4,7 til 4,5 procent p? alle kommunens omr?der. Den forventede besparelse p? 2,4 mio.kr. tilfalder skoleomr?det.
?ndring af indskolingen, s? de ekstra p?dagogtimer i 2. klasse bortfalder. Der vil fortsat v?re to-l?rerordning i 2. klasse ? det er en del af den nye folkeskolereform (besparelse p? 2,5 mio.kr).
N?r Sundhed (0,5 mio.kr.). Flere ressourcer til at hj?lpe borgere, der kommer fra hospitalsindl?ggelse. F.eks. sygeplejed?kning 24 timer i d?gnet.
Team R?dovre (0,25 mio.kr.). Det lokale samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen om at fremme den lokale eliteidr?t og talenterne videref?res.
Headspace (0,6 mio.kr). Det midlertidige tilbud til unge med problemer videref?res i hele 2015.
Vestegnens Kulturinvesteringsr?d (75.000 kr.). R?dovre bidrager som de andre kommuner i samarbejdet med 2 kr. pr. indbygger til Vestegnens Kulturuge.
Nyt trykt nyhedsbrev til alle R?dovreborgere og virksomheder, som udkommer 10 gange om ?ret (0,45 mio.kr.). Det erstatter kommunens ?vrige husstandsomdelte udgivelser ? R?dovrebogen, pensionisth?ndbogen og affaldsh?ndbogen.
Facaderenovering af sundhedscenteret (0,9 mio.kr.).
?ndringer p? Roskildevej og Damhus Torvet i 2016 (11 mio.kr.). M?let er at g?re Roskildevej til en bedre handelsgade, og Damhus Torvet til et mere attraktivt sted at opholde sig.
Nyt solcelleanl?g p? kommunal bygning (0,4 mio.kr.).
Politisk aftale om ekstra etage og dermed flere ?ldreboliger p? ?rbyg?rd.
Politisk aftale om, at der igangs?ttes en proces, som kan danne grundlag for en senere beslutning om udbud af driftsopgaver p? vej- og parkomr?det. Tidshorisonten er to ?r, s? kommunens egen enhed har mulighed for at forberede eget bud p? opgaven.

A to już wiesz?  Stort overskud i R?dovre Kommune

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy