DK

Ny dansk-ungarsk dobbeltbeskatnings-overenskomst

N?gletallene i ?rsrapporten er, at optaget p? universitetet er ?get med knap 1.000 bachelorstuderende siden 2007 (9 procent). I samme periode er de studerendes frafald blevet markant reduceret, antallet af forskerstuderende er steget med 28 procent til over 2.700, og universitetets administration er blevet effektiviseret med 120 millioner kroner.
Universitetets oms?tning har haft en ?konomisk v?kst p? 6 procent i forhold til sidste ?r. Det er bl.a. lykkedes universitetet at tiltr?kke en kvart milliard mere i forskningsmidler fra eksterne fonde.
Ny arbejdsgruppe
Bestyrelsen tiltr?dte p? m?det den handleplan, rektor Ralf Hemmingsen har udarbejdet som samlet opf?lgning p? Kammeradvokatens Penkowa-redeg?relse. Handleplanen omfatter bl.a., at der kommer en intern ombudsmand for studerende, nye regler for indstillinger til priser og h?dersbevisninger, og at der sker en revision af KU’s forskeruddannelse. Der skal samtidig klarere interne retningslinjer for h?ndtering af mistanker om d?rlig videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed. Her vil rektor neds?tte en bredt sammensat intern arbejdsgruppe, der skal komme forslag til nye procedurer p? omr?det.
– For bestyrelsen er det afg?rende, at K?benhavns Universitet l?rer af Penkowa-sagen og bruger den til at komme videre. Studerende og medarbejdere skal i st?rst mulig grad medinddrages i de punkter, vi nu f?lger op p?, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.
Der skal bl.a. ske en opstramning af den interne styring af forskningskonti og med bedre service til forskernes h?ndtering af fondsbevillinger.
Underskriftsindsamling
Bestyrelsen vil fortsat f?lge Penkowa-sagen t?t og indtil videre modtage en samlet rapportering og status p? rektors handleplan p? hvert bestyrelsesm?de.
Bestyrelsen blev p? m?det orienteret om en underskriftsindsamling fra 290 forskerstuderende, der ?nsker en ny ekstern dybdeg?ende unders?gelse af Penkowa-sagen. Bestyrelsen fastslog, at ledelsen skal g?re hvad den kan for, at de ph.d.-studerende, der er uddannet af bl.a. Penkowa, nu ikke kommer i klemme. Bestyrelsen afventer desuden de faglige unders?gelser af sagen som b?de Udvalgene Vedr?rende Videnskabelig Uredelighed og Det Frie Forskningsr?d har sat i gang i samarbejde med universitetet.
Rektor vil samtidig indlede en bes?gsrunde p? alle fakulteter og i fakulteternes samarbejdsudvalg. Her vil bl.a. Penkowa-sagen v?re p? dagsordenen.

Similar Posts