?konomi

Ny info-kanal ved kriser og katastrofer i utlandet

F?lg Europeiske Reiseforsikring p? Twitter for ? holde deg oppdatert om nyhetssaker innen reiseforsikring – og f? varsler ved katastrofer og store hendelser i utlandet. Legg til @europeiske i dag.

Vil du v?re oppdatert ved katastrofer i utlandet? F?lg Europeiske Reiseforsikring p? Twitter. Lanseringen er onsdag 11. desember, men du kan legge til @europeiske allerede n?.

Over 1,5 millioner nordmenn er forsikret i Europeiske Reiseforsikring, enten privat eller gjennom sin arbeidsgiver.
Europeiske Reiseforsikring har regionale skadekontorer over hele verden ? i Thailand, Australia, Brasil, USA, Kypros, Spania og Tyrkia. Disse spiller en n?kkelrolle n?r noe alvorlig hender. I tillegg samarbeider Europeiske med Sj?mannskirken.
N?r det skjer store katastrofer og hendelser utenfor Norge, henvender mediene seg til Europeiske. N? blir det enklere ? v?re oppdatert. F?lg selskapet p? Twitter. Legg til @europeiske allerede i dag.
? En troverdig, rask og nyttig informasjonskanal ved katastrofer og st?rre hendelser utenlands, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirekt?r i Europeiske Reiseforsikring.
Europeiske ogs? vil bruke Twitter til ? presentere gode nyhetssaker og komme med nyttig informasjon om medisinske problemstillinger, kriminalitet, trafikk og brannsikkerhet p? reise. Og mye mer.
? Sosiale medier er i sterk vekst, og vi har funnet ut at Twitter er en viktig og sv?rt nyttig kanal der vi b?de treffer media, myndigheter og kunder. Twitter vil v?re uovertruffen ved katastrofer og st?rre hendelser, der vi vil kunne gi informasjon effektivt og kontinuerlig. Vi vil ogs? bruke kanalen aktivt til ? lansere gode nyhetssaker, s? her gjelder det ? f?lge oss fra 11.12.13, sier Vennesland.
Europeiske legger opp til ? f?lge relevante akt?rer innen reiseliv, medisin, nyhetsmedia i Norge og utlandet, samt norske myndigheter, og vil aktivt retvitre relevante og nyttige informasjon slik at selskapets f?lgere skal ha en merverdi av ? f?lge Europeiske p? Twitter.
F?lg oss her: @europeiske

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy