DK

Ny kapital til revolutionerende vandrensning

Danske Bank koncernen gennemf?rer en r?kke organisatoriske ?ndringer for at styrke kundeservicen.

Nyt medlem af Direktionen
Bestyrelsen har besluttet at udn?vne Georg Schubiger (42 ?r) til bankdirekt?r, Chief Operating Officer (COO) og nyt medlem af Danske Banks direktion pr. 1. oktober 2010.
Georg Schubiger, der i dag er ansvarlig for Group Business & Product Development, overtager som COO i l?bet af fjerde kvartal 2010 ogs? ansvaret for Shared Services Centre. Herved samles det overordnede ansvar for koncernens kundeservice, produkt- og IT-udvikling.
Bankdirekt?r Sven Lystb?k, som de seneste seks ?r har v?ret ansvarlig for Shared Services Centre, fylder 60 ?r i 2011 og ?nsker i den forbindelse at fratr?de sin stilling for at g? p? pension. Han fratr?der sin stilling som medlem af koncernens direktion pr. 31 december 2010. Sven Lystb?k vil indtil udgangen af 2011 varetage udvalgte opgaver i Danske Bank koncernen.
Bankdirekt?r Tonny Thierry Andersen udn?vnes til chef for Danske Bank DK. Der er nu sat en s?geproces i gang for at finde en efterf?lger for Tonny Thierry Andersen som ?konomidirekt?r i Danske Bank koncernen. I den mellemliggende periode vil vicedirekt?r Lars Andreasen fungere som ?konomidirekt?r.
Direkt?r Henrik Normann, der de seneste fire ?r har haft ansvaret for Danske Bank DK, overtager ansvaret for Danske Markets. Den nuv?rende chef for Danske Markets, direkt?r Steen Blaafalk, overtager ansvaret for Group Treasury. Dermed udskilles styringen af koncernens likviditet, balancerisiko og egenbeholdning i Group Treasury, der bliver en selvst?ndig afdeling.

Global Corporate Banking enhed
Bankens st?rre erhvervskunder og institutioner vil fremover blive betjent i en nyetableret enhed, Corporate Banking. Corporate Banking vil ogs? omfatte Corporate Finance, og afdelingen f?r dermed globalt ansvar for Danske Bank koncernens produkter og serviceydelser til st?rre erhvervskunder og institutioner.
Som chef for den nye enhed har Danske Bank ansat Mikael Ericson (50 ?r), der bliver direkt?r og medlem af Eksekutivkomiteen. Mikael Ericson har tidligere arbejdet i bl.a. Carnegie Investment Bank og Svenska Handelsbanken.

Kredit tilpasses ny struktur
Danske Bank koncernens kreditfunktion opdeles under bankdirekt?r Per Skovhus i fire ansvarsomr?der og tilpasses dermed koncernens nye organisationsstruktur.
Jakob N?rgaard bliver chef for afdelingen Credit Corporate Banking. Afdelingen vil fungere som kreditorganisation for Corporate Banking og Financial Institutions, herunder Danske Markets. Jakob N?rgaard udn?vnes samtidig til vicedirekt?r.
Lise Gron? bliver chef for Central Credits, Banking Activities. Afdelingen vil fungere som kreditorganisation for koncernens bankaktiviteter. Lise Gron? udn?vnes samtidig til vicedirekt?r.
Direkt?r Bo Sonne Ravn bliver chef for Credit Portfolio Management. Afdelingen vil underst?tte den ?vrige kreditorganisation, risikostyring samt direktion og bestyrelse med kreditanalyser.
Sune Visti Petersen bliver chef for Credit Methods & Process. Afdelingen vil videreudvikle kreditprocesser og metoder for at g?re de daglige bankforretninger hurtigere og nemmere for kunderne ? eksempelvis online kreditgodkendelse. Sune Visti Petersen udn?vnes samtidig til vicedirekt?r.
Derudover udn?vnes vicedirekt?r Henrik Hoffmann til chef for kreditomr?det i Danske Bank DK. Det sker i forbindelse med, at den hidtidige chef, underdirekt?r Peter Fl?e, g?r p? pension.

?Organisations?ndringen er et udtryk for, at Danske Bank forts?tter med at styrke ekspertisen og fokus inden for hver enkelt kundegruppe. Form?let er, at kunderne skal opleve en dedikeret service, der er tilpasset netop deres behov, uanset om der er tale om en privatkunde eller en meget stor virksomhed,? siger Peter Straarup, ordf?rende direkt?r i Danske Bank koncernen.
Direktionen best?r efter ?ndringen af f?lgende medlemmer pr. 1. oktober 2010:
Ordf?rende direkt?r Peter Straarup
Bankdirekt?r Tonny Thierry Andersen (Danske Bank DK)
Bankdirekt?r Thomas F. Borgen (Udenlandske Bankaktiviteter, Danske Markets, Corporate Banking og Group Treasury)
Bankdirekt?r Sven Lystb?k (udtr?der pr. 1. januar 2011)
Bankdirekt?r Georg Schubiger (Group Business Development og Shared Services Centre)
Bankdirekt?r Per Skovhus (Koncernkredit)
Ud over direktionsmedlemmerne udg?res Eksekutivkomiteen af:
Steen Blaafalk, Group Treasury
Mikael Ericson, Corporate Banking
Eva Hald, Group Communications
Ilkka Hallavo, Sampo Bank, Finland
Helle Havgaard, Group HR
Andrew Healy, National Irish Bank, Irland
Mads Jacobsen, formand for bestyrelserne i de baltiske enheder (associeret medlem)
Gerry Mallon, Northern Bank, Nordirland
Trond Mellings?ter, Fokus Bank, Norge
Niels-Ulrik Mousten, Danske Capital
Lars M?rch, Danske Bank, Sverige
Henrik Normann, Danske Markets
Peter Rostrup-Nielsen, Group Risk
Organisations?ndringerne implementeres i l?bet af fjerde kvartal 2010.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Kontaktpersoner:
Ordf?rende direkt?r Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Pressechef Anders Klinkby, telefon 45 14 57 95

Similar Posts