Ny konserndirekt?r for LIV-divisjonen i KLP

Marianne Sevaldsen (f. 1968) er ansatt som ny konserndirekt?r for LIV-divisjonen i KLP.

Marianne Sevaldsen jobber i dag som direkt?r for N?ringsliv i Sandnes Sparebank. Denne jobben har hun hatt siden 2008. Hun har tidligere hatt diverse lederstillinger i DnB NOR ASA i perioden 1999 ? 2008. Hun har ogs? v?rt juridisk r?digiver og kunder?dgiver i Sparebanken NORs bedriftskundeomr?de.

Marianne Sevaldsen er utdannet jurist, med forsikringsrett og selskapsrett som spesialfag.

Tidspunkt for tiltredelse vil bli avtalt senere.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Authors

Related posts

Top