b?rs

Ny konsernsjef i NorgesGruppen ASA

UFF BER OM

(Oslo 23.11.2010) Etter siste ukers negative medieoppslag utfordret UFF Innsamlingskontrollen til ? peke p? en akt?r som kunne gjennomg? organisasjonens organisering og regnskap. Etter et m?te mellom Innsamlingskontrollen og UFF mandag 22.11. vil Innsamlingskontrollen ta opp foresp?rselen p? et styrem?te 6. desember.
– P?standene og utsagnene som har kommet frem gjennom de siste ukers medieoppslag m? tilbakevises. Alle v?re regnskaper og prosjektrapporter er ?pent tilgjengelig, og vi mener dokumentasjonen beviser at UFF drives seri?st og etter hensikten. Likevel skj?nner vi at medieoppslagene har skapt usikkerhet, derfor ?nsker vi kompetent tredjepart til ? gjennomg? UFF, sier Rosa Fried i UFF.
UFF er organisert for ? sikre mest mulig effektiv innsamling og h?ndtering av kl?r som folk leverer i v?re containere. Kl?rne er en gave fra folk, som UFF omgj?r til penger gjennom sortering og salg. Det er vanskelig ? bygge skoler i Afrika av gamle kl?r, men det lar seg gj?re n?r man omdanner t?yet til penger. V?rt Land og andre medier har satt et kritisk s?keblikk p? UFF. Dessverre er p?standene som kommer frem feilaktige.
– I motsetning til de fleste andre bistandsorganisasjoner s? skaffer UFF midlene til v?re prosjekter gjennom innsamling av kl?r. Vi tar ikke betalt av folk eller kommuner for innsamlingen. Vi er kun 14 ansatte, som alle f?r vanlig l?nn. For ? sikre at det kommer mest mulig verdi ut av gavene, snur vi p? hver eneste krone. Med granskingen ?nsker vi ? dokumentere at UFF fungerer etter form?let, sier Rosa Fried.
UFF er bygd opp etter samme prinsipper som en liten bedrift som jobber hver dag for ? begrense kostnadene og maksimere inntektene. I 2009 omsatte vi for cirka 30 millioner, hadde nesten 20 millioner i utgifter til l?nn, drivstoff, bilforsikringer, bilreparasjoner, husleie osv, og vi kunne sende et gavebidrag p? over 10 millioner kroner til v?re bistandsprosjekter. UFF opererer med full ?penhet. Regnskaper og prosjektevalueringer er tilgjengelig for alle. V?re hjemmesider www.uffnorge.org gir god informasjon om v?rt arbeid.
– Resultatene taler for seg selv, UFF-modellen fungerer, og pengene kommer mennesker som virkelig trenger det til gode, men UFF skal drives best mulig. Viser granskingen at det er elementer som kan gj?res bedre er det ingenting som er bedre enn det, sier Rosa Fried.
UFF leverer regnskapene til revisjon ved statsautorisert revisor, og har gjennomg?tt bokettersyn og merverdikontroll som alle andre.
For mer informasjon kontakt:
Rosa Fried, tlf: 906 65 986, e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy