skattesp?rsm?l

Ny kvartalsrapport: Moderat optimisme kan ?delegges av europeisk gjeldskrise

NHOs bedrifter ser for seg en svakere vekst enn Norges Bank og SSB i ?r og neste ?r. Men en moderat optimisme kan ?delegges av europeisk gjeldskrise.
Norges Bank og Statistisk sentralbyr? tror vi f?r et ?konomisk oppsving i Norge i 2010 og varsler blant annet frisk vekst i innenlandsk ettersp?rsel. Svarene fra NHOs bedriftspanel viser et annet bilde.
Vel 1100 av NHOs medlemsbedrifter er spurt om utsiktene for 2010 og 2011. Svarene er gjengitt i en ny kvartalsrapport – ?konomisk overblikk 2/2010, som tar for seg b?de arbeidsmarkedet, bedriftenes l?nnsomhet, investeringer, samt andre n?kkeltall for norsk og internasjonal ?konomi.
Svar f?r europeisk uro
NHO sp?r en moderat optimisme og ansl?r at produksjonsniv?et fra f?r finanskrisen kan n?s om ett ?r. Men svarene er avgitt f?r uroen i de europeiske finansmarkedene eskalerte. Usikkerheten i prognosene er derfor stor.
– Problemer i Europa kan f?re til at norske banker f?r problemer med sine l?neopptak i internasjonale markeder. Fra finanskrisen h?sten 2008 vet vi at det vil inneb?re ny innstramming p? utl?nene til norsk n?ringsliv, sier Tor Steig, sjef?konom i NHO.
Hovedkonklusjoner i rapporten:
* Svake investeringsutsikter (etter syv kvartaler med nedgang)
* Arbeidsledigheten ?ker til fire prosent i 2011
* V?re l?nninger er n?r 60 prosent h?yere enn hos v?re handelspartnere
– Et fleksibelt arbeidsmarked har begrenset veksten i ledigheten. Men det er ikke nok til ? forhindre ?kt ledighet fremover, sier Tor Steig. – Med en mer normal yrkesdeltagelse vil arbeidsl?sheten ?ke ganske mye – og vi antyder fire prosent.
Et flertall av bedriftene ?nsker en politikk som bidrar til et lavt renteniv? og konkurransedyktig kronekurs.
– Dette understreker behovet for en stram finanspolitikk. Den langsiktige utfordringen i norsk ?konomi er ? f? til en mer balansert utvikling mellom privat og offentlig sektor. I tillegg til en vekstfremmende bruk av oljepengene – slik intensjonen var da handlingsregelen ble innf?rt, er det behov for reformer i offentlig sektor som bidrar til en mer produktiv bruk av ressursene, sier sjef?konom Steig.
(Se www.nho.no for mer informasjon.)
For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef ?yvind Lind Petersen
Telefon: 23 08 82 22
E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy