Finans

Ny Markedspleieavtale (likviditetsgaranti)

Tegningsperioden og handelsperioden for tegningsrettene i
fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet mandag 30. november 2009. Det
forel?pige resultatet av tegningen viser at ca. 14.814.680 aksjer har
blitt tegnet, noe som inneb?rer at emisjonen p? 8.333.333 nye aksjer
var overtegnet.

Grunnet oppgj?rstekniske prosedyrer vil endelig resultat ikke
foreligge f?r fredag 4. desember 2009. En b?rsmelding med det
endelige resultatet vil sendes p? eller rund den dagen.

Notering og handelsstart for de nye aksjene p? Oslo B?rs er forventet
? bli p? eller rundt den 11. desember 2009.

Om Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket
logistikkeiendomsselskap basert i Norden. Portef?ljen best?r av 19
avanserte logistikkeiendommer lokalisert i st?rre og regionale byer i
Sverige og Danmark, med et totalt leieareal p? ca. 705.000
kvadratmeter. Se ogs? http://www.nlpasa.com”>www.nlpasa.com

Source: Millistream / Hug

Similar Posts