SE

Ny molntjänst skapar snabb och enkel dialog mellan företag och kund

46elks affärside är att erbjuda sina kunder en molntjänst inom automatiserad telekom. M?lgruppen är utvecklare som nu p? enkelt webbspr?k kan börja använda sms och telefoni i sina applikationer. Almi Invest har investerat i företaget som har sitt säte i Uppsala.

Utskick av information via sms fr?n leverantörer, tandläkaren m fl. är n?got vi p? kort tid blivit
alltmer vana vid. Däremot är tv?vägs sms, samtal respektive mms ännu inte lika etablerat i Sverige. Men allt fler företag ser ett ökat behov av att snabbt och enkelt kunna kommunicera med sina kunder via telekom. Det kan vara företag i en rad olika branscher och storlekar som p? ett effektivt och kostnadseffektivt sätt vill utnyttja telekommunikationstjänster för de mest skilda syften. Allt fr?n att sända ut bekräftelse om hotell-, flyg eller bordsbokningar till dialog avseende arbetsschemaläggning, till information om öppning av en vägbom. 46elks har utvecklat en fullservice molntjänst som kan erbjuda kunderna alla dessa möjligheter. Företagets lösning är unik och de är ensamma i Europa om att kunna erbjuda en s? pass komplett plattform med dessa tjänster som p? fackspr?k kallas, A2P (application to person).

? Bolaget har förutom en bra produkt ocks? ett kompetent grundteam. Vi blev imponerade över hur ett s? litet team snabbt lyckats bygga ett utvecklarcommunity med hundratals utvecklare bara i Sverige. Att detta community redan börjat överg? i faktiska användningsomr?den p? s?väl ledande startsups som etablerade banker gör det hela än mer spännande. Vi är övertygande om att traditionellt tung telekominfrastruktur används av vem som helst i molnet framöver, precis som lagring flyttat fr?n dyr h?rdvara till molnet, säger ?sa Otterlund, Investment Manager Almi Invest.

Almi Invest har investerat i bolaget tillsammans med privata investerare.

? Den här investeringen ger oss ytterligare kapital, nätverk och kompetens för att snabba p? v?r tillväxt i Sverige men ocks? möjlighet att ta tjänsten till nya marknader, säger Johannes Lundberg, VD p? 46elks AB.
Kostnadseffektiv dialog
Att använda A2P – telekommunikationstjänster är inte bara snabbt och enkelt utan ocks? ett kostnadseffektivt sätt att föra en dialog med sina kunder och/eller medarbetare m fl. Marknadspotentialen bedöms vara globalt stor och bred. Utvecklingen av 46elks molntjänst följer ett tydligt trendbrott inom omr?det A2P. Hittills har enskilda konsulter anlitats för att utveckla skräddarsydda lösningar för varje specifikt företag. Nu erbjuder istället aktörer via molntjänster/API serviceplattformar ett standardiserat utbud av telekommunikationstjänster. 46elks kostnadseffektiva molntjänst är ett tydligt exempel p? denna nya trend.

För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 [email protected]
?sa Otterlund, Investment Manager Almi Invest tel + 46 70-299 15 50 [email protected]
Johannes Lundberg, vd 46elks tel +46 70-450 84 49 [email protected]

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker fr?n s?ddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen best?r idag av 350 tillväxtbolag i m?nga olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy