DK

Ny nordisk betalingsgigant en realitet

Onsdag den 8. september 2010 faldt der et stykke af en af vingerne p? Vestas’ V112-3.0 MW- prototype vindm?lle, som er opstillet i Lem, Danmark. Vestas kan bekr?fte, at denne manuelt producerede prototype-vinge – en af de f?rste tre vinger, der er produceret til V112-3.0 MW- prototypeprogrammet – i henhold til normale procedurer ikke har v?ret gennem Vestas’ almindelige verifikations- og driftsikkerheds testprogram. P? baggrund af denne h?ndelse vil Vestas dog i fremtiden sikre, at kvaliteten af prototyper efterlever h?jere krav end de, som er g?ldende for denne prototypeproduktion. Manuelt producerede prototyper vil dog altid v?re forbundet med en markant st?rre risiko for fejl end ved automatiserede produktions-processer. Vestas’ specialister og tekniske eksperter har analyseret ?rsagen til fejlen, og deres forel?bige entydige konklusion er, at dette er en isoleret h?ndelse i produktionen, som skyldes en menneskelig fejl opst?et under den manuelle produktion af vingen. Dette kan blandt andet tydeligt ses p? den m?de, hvorp? vingen er kn?kket. For at der ikke skal v?re nogen tvivl om dette, har ledelsen i Vestas Technology R&D besluttet, at Vestas’ interne unders?gelse vil blive fulgt op af en tredjeparts ekstern ekspertunders?gelse. S? snart udfaldet af denne unders?gelse kendes, vil dette ligeledes blive kommunikeret via b?rsen. Det er vigtigt at p?pege, at n?r V112-3.0 MW-m?llen s?ttes i serieproduktion, vil denne form for fejl ikke kunne ske i Vestas’ automatiserede produktionsproces. Da V112-3.0 MW-m?llen og dermed ogs? vingen blev frigivet til salg i midten af august 2010, skete dette efter et omfattende testprogram for validering af design inkl. vingedesign. Designet er s?ledes blevet certificeret i henhold til globale industri-standarder, og Vestas’ konklusion er s?ledes, at fejlen ikke kan skyldes en designfejl. P? baggrund af denne unders?gelses konklusioner agter Vestas ikke at ?ndre noget i forhold til planerne for vindm?llens frigivelse til salg, markedsf?ring og produktion. Kontaktdetaljer: Vestas Technology R&D, Danmark Finn Str?m Madsen, President Tlf.: 9730 0000 Vestas Wind Systems A/S, Danmark Peter Kruse, Senior Vice President, Group Communications Tlf.: 9730 0000

Similar Posts