del?rsrapporter

Ny ordre p? komponenter til Sports/Helsemonitorering segmentet p? MUSD 1,2 (MNOK 7,2)

Forstanderskapet i Sparebanken ?st er i brev av 16.03.10 innkalt til m?te torsdag 25.03.10.

Forslag til utbytte er kr 4,- pr. egenkapitalbevis med utbetaling.

Egenkapitalbevisene noteres ex utbytte 26.03.10.

Vedlagt f?lger innkallingen med vedlegg.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy