Bedriftsinformasjon

Ny rekord i pensjonsutbetalinger

28-12-2012 07:00 KLP KLP setter ny utbetalingsrekord i 2012. Brutto er det utbetalt over 10,5 milliarder kroner i pensjoner ? det er en milliard mer enn ?ret f?r.

KLP setter ny utbetalingsrekord i 2012. Brutto er det utbetalt over 10,5 milliarder kroner i pensjoner ? det er en milliard mer enn ?ret f?r.
– Offentlig tjenestepensjon er et viktig gode for ansatte i offentlig sektor, og bidrar til at de kan g? pensjonisttilv?relsen trygt og optimistisk i m?te, sier Sverre Thornes, konsernsjef i KLP.
KLP utbetaler i 2012 en milliard mer i pensjoner enn ?ret f?r. De totalt 10,5 milliardene fordeler seg slik:
Ordin?r alderspensjon: 5,7 milliarder kroner (5 milliarder i 2011).
Uf?repensjon: 2,4 milliarder kroner, mot 2,25 milliarder ?ret f?r.
Tidligpensjon inkludert AFP, 1,45 milliarder i 2012, mot 1,4 mrd i fjor.
I tillegg mottar n?r 17.000 personer en etterlattepensjon fra KLP. Disse utbetalingene har passert 920 millioner mot 800 millioner ?ret f?r.
I alt er det 578 000 nordmenn som har pensjonsrettigheter i KLP. Antallet personer som mottar en pensjon fra KLP er n? 170.000. I gjennomsnitt fikk hver KLP-pensjonist utbetalt 62.000 kroner i 2012. De fleste har i tillegg ogs? pensjonsutbetaling fra NAV.
KLP har behandlet ca. 15 500 s?knader om ny pensjon i 2012 ? det er p? samme niv? som ?ret f?r.
Antall som har mottatt: (tall for 2011 i parentes):
alderspensjon: 98 500 personer (82 000)
uf?repensjon: 58 000 (50 600)
tidligpensjon/AFP: 11 000 (10900)
etterlattepensjon: 17 000 (14 800)
KLP vant 17 av 18 anbud
Resultatene av ?rets anbudskonkurranse innen offentlig tjenestepensjon viser at KLP har vunnet 17 av 18 anbudsprosesser: KLP fikk fornyet tillit fra de tre av v?re kunder som vurderte andre leverand?rer og alle de 14 kommunene som var p? anbud, valgte KLP som ny leverand?r.
– Dette er veldig gode resultater. Med flere kunder f?r KLP styrkede ressurser og et enda bedre utgangspunkt for ? levere trygge og konkurransedyktige tjenester til beste for alle v?re kunder og eiere i tiden som kommer, Sverre Thornes.
Hovedgrunnen til dette er at vi i de fleste anbudsprosessene er blitt vurdert som best p? total?konomi, sier Thornes, og utdyper:
KLP ligger an til ? ha h?yest avkastning for fjerde ?r p? rad.
KLP har den klart sterkeste soliditeten og derfor de beste forutsetninger for god avkastning ogs? i fremtiden.
KLP har de laveste administrasjonskostnadene
KLP har h?y kundetilfredshet.
Fellesskap l?nner seg
KLP f?r med 14 nye kommunekunder tilf?rt over 5 milliarder i premiereserver og styrker med det posisjonen i v?rt kjernemarked.
– Dette er gledelige nyheter for v?re kunder. I et kundeeiet selskap som KLP vil nye kunder gi flere ? dele kostnadene p? og derved lavere fremtidige kostnader for alle. Fellesskap l?nner seg, sier Thornes:
– Vi gleder oss over den tillit gamle og nye kunder har vist oss ved ? velge KLP, og lover at vi skal fortsette v?re anstrengelser for ? gi v?re kunder de beste resultater ogs? i dagene som kommer.

For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP
90 91 55 23 eller e-post: [email protected] Nilsen Methi, informasjonsr?dgiver KLP
90 50 98 38 eller [email protected]

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy