?konomi

Ny styreleder i Vestfoldmuseene IKS

Vestfoldmuseenes eiere vedtok enstemmig tilsetting av Halvard Kausland, 69 ?r, som ny styreleder p? g?rsdagens representantskapsm?te. Halvard Kausland har lang erfaring innenfor kulturlivet som musiker i tillegg til bred karriere innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. Han har hatt en rekke lederstillinger innenfor kultur og samfunnsliv. Bl.a. som fylkeskultursjef, fylkesdirekt?r for regional utvikling og fylkesr?dmann i Vestfold (2000- 2007), i tillegg til flere styreverv.
– Jeg ser frem til ? arbeide med Vestfoldmuseene fremover og med min kulturbakgrunn h?per jeg ? kunne bidra med min kompetanse. Vestfoldmuseene er inne i en spennende utvikling som jeg ser frem til ? lede, sier Halvard Kausland.
I tillegg til Kausland ble det valgt inn ytterligere to nye medlemmer i styret; Hilde Viker Berntsen fra Larvik og Vidar Ullenr?d fra T?nsberg. Det nye styret har sitt f?rste m?te 7. mai.
Vestfoldmuseenes styre per dags dato ser slik ut:
Styreleder Halvard Kausland
Nestleder Gunnar Friberg
Medlem Sidsel Helliesen
Medlem Hilde Viker Berntsen
Medlem Vidar Ullenr?d
Ansattvalgt Jon Anders R?ise (vara)
Ansattvalgt Gro Stalsberg (vara)

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy