Revisjon

Ny unders?kelse: Vanskeligere ? komme seg inn p? boligmarkedet

27-08-2012 08:30 GARANTI Eiendomsmegling En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at mer enn tre av fire personer tror det nye egenkapitalkravet p? 15 prosent gj?r det vanskeligere for f?rstegangskj?pere ? komme seg inn p? boligmarkedet.

En fersk befolkningsunders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at mer enn tre av fire personer tror det nye egenkapitalkravet p? 15 prosent gj?r det vanskeligere for f?rstegangskj?pere ? komme seg inn p? boligmarkedet.
I 2011 fastsatte Finanstilsynet nye retningslinjer for utl?nspraksis slik at det n? kreves 15 prosent egenkapital ved kj?p av bolig, mot tidligere 10 prosent. I unders?kelsen blant 1900 personer i Norge oppgir 77 prosent at de tror et egenkapitalkrav p? 15 prosent vil gj?re det vanskeligere for f?rstegangskj?pere ? komme seg inn p? boligmarkedet. Dette er en ?kning p? 5 prosentpoeng fra h?sten 2011. 6 prosent tror det blir lettere, 7 prosent tror det ikke vil ha betydning, mens 10 prosent er usikre.
Andelen som tror et krav p? 15 prosent gj?r det vanskeligere er st?rst blant de som typisk er i etableringsfasen (de mellom 30 og 39 ?r). Blant disse tror 87 prosent at dette kravet vil gj?re det vanskeligere for f?rstegangskj?pere ? komme seg inn p? boligmarkedet.
– Regelendringen gj?r det vanskeligere for unge og andre som skal kj?pe sin f?rste bolig ? komme seg inn p? boligmarkedet. Samtidig er det lite som tyder p? at innstrammingen har hatt noen effekt p? boligprisene. Ettersp?rselen etter boliger ?ker, noe som betyr at flere blir n?dt til ? leie, og dette presser leieprisene opp, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Opinion Perduco i mai/juni 2012 blant et tilfeldig utvalg av 1900 personer i befolkningen.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005
Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011.
Se ogs? www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy