SE

Ny utbildning av affärsinriktad dataanalytiker, Certifierad Business Data Analyst

Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet lanserar en ny utbildning och certifiering av affärsinriktad dataanalytiker, eller Business Data Analyst som rollen kallas internationellt.
Affärs- och verksamhetsutveckling blir allt mer datadriven. Varje dag skapas över tre exabyte data runt om i världen via till exempel betaltransaktioner, sensorer, mobiler, uppkopplade apparater, sociala medier, logistiksp?rning och smarta elnät.
Med Big Data är det möjligt att sp?ra trender och mönster i dessa enorma flöden. Förm?gan att hantera och analysera extrema datamängder har blivit utslagsgivande för framtida innovation, konkurrenskraft och produktivitet.
Oxfordprofessorn Viktor Mayer-Schönberger och Economist-journalisten Kenneth Cukier skrev för drygt ett ?r sedan den tongivande boken Big Data ? A revolution that will transform how we live, work and think. De förutsp?dde att behovet av dataanlytiker kommer att öka dramatiskt. Nu varnar de för att det enbart i USA kan uppst? brist p? minst 100.000 dataanalytiker inom de närmaste ?ren.
? Vi märker av en ökad efterfr?gan även i Sverige, säger Marie Ställvik Sandberg som är vd för Dataföreningen Kompetens. För att möta behovet av kompetens lanserar vi nu en certifierande utbildning av affärsinriktade dataanlytiker i samarbete med Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, Vi använder titeln Business Data Analyst, som blivit internationellt vedertagen.
Kursprogrammet är p? ?tta dagar, fördelat p? fyra tillfällen. Mellan kurstillfällena ägnar sig kursdeltagarna ?t självstudier och projektarbeten. I programmet ing?r ocks? en certifiering speciellt framtagen för rollen av Dataföreningen Kompetens och Stockholms universitet, DFK-CBDA.
? Vi ser det här som en möjlighet att n? högskoleutbildade i behov av vidareutbildning, säger Gustaf Juell-Skielse som är koordinator för forskning inom e-government vid Stockholms universitet. Institutionen bedriver forskning inom bland annat data mining, spr?kteknologi och affärsmodeller. Genom utbildningen n?r vi ut med forskningen till företag och myndigheter och kan bidra till innovation av tjänster, affärsutveckling med öppen data och ökad konkurrenskraft.
Kursinneh?llet är baserat p? en tillämpning av modellen CRISP-DM för stora datamängder. Kursprogrammet är indelat i de fyra blocken affärsperspektivet, teknik och metoder för dataanalys, dataanalys i praktiken samt tillämpning och certifiering. Inneh?llet bygger b?de p? akademisk forskning och erfarenheter fr?n praktiskt tillämpning i företag och organisationer.
Lärare är
Gustaf Juell-Skielse

Henrik Boström, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

Till Gutzen, partner i private equity-bolaget Cubera

Panagiotis Papapetrou, Associate Professor p? Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet

Robert Elm, vd för IRM Business Innovation

Aron Larsson, docent i data- och systemvetenskap

Erik Perjons, fil. dr. i data- och systemvetenskap och forskare vid Stockholms universitet

Anders Thelemyr, civilingenjör fr?n KTH med inriktning informationssystem.

Den första kursomg?ngen startar 2-3 december 2014.
Mer information om utbildningen finns p? http://dfkompetens.se/business-data-analyst.
Kontaktpersoner
Stockholms universitet
Anders Thelemyr
08-16 16 24
[email protected]
Dataföreningen Kompetens
Christer Berg
070-738 00 48
[email protected]
Dataföreningen Kompetens erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar för IT-verksamma, verksamhetsledare och affärsutvecklare. Vi möter m?lgruppernas behov av kompetensutveckling genom att sammanföra dem med marknadens främsta experter.
Kärnan i utbudet är ett antal certifierande utbildningar som vardera löper över en termin. Exempel p? roller som certifieras är CIO, IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, informationssäkerhetsansvarig, förvaltningsledare och Lead Developer.
Exempel p? utbildningsomr?den är affärsutveckling, IT-governace, programledning, projektledning, agila modeller och metoder, processorientering, informationsmodellering, informationssäkerhet, kravanalys, upphandling, test och förvaltning
Varje ?r genomför Dataföreningen Kompetens cirka 150 utbildningsaktiviteter med över 3.500 deltagare. Bolaget omsätter cirka 50 miljoner kronor per ?r och räknas som en av de största inom marknadssegmentet. Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens AB) är ett dotterbolag till Dataföreningen, en oberoende intresseorganisation för IT-verksamma.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Berg   #Bisnode Group Finance   #CFO   #Lars Pettersson