valutasp?rsm?l

Ny vekst

(Oslo, 29. april 2011) Geelmuyden.Kiese Gruppen rapporterer driftsinntekter p? 90,2 millioner kroner i 2010, sammenlignet med 84,0 millioner kroner i 2009. Honorarinntekten, salgsinntekter minus varekj?p, endte p? 73,5 millioner kroner, sammenlignet med 69 millioner kroner i 2009. Resultat f?r goodwillavskrivninger ble henholdsvis 3,1 millioner kroner i 2010 mot 6,2 millioner kroner i 2009.
2010 var et viktig ?r for Geelmuyden.Kiese. ?ret huskes ikke for bunnlinjen, men fordi det la grunnlaget for ny vekst. P? gruppen vokste selskapet med 7,3 %, og selskapet gikk med overskudd i Danmark, Sverige og Norge. Selskapene fikk ny ledelse, og alle lederne er rekruttert internt. Hans Geelmuyden overtok som sjef i Geelmuyden.Kiese Gruppen 1. august 2011. Han er ogs? selskapets styreleder.
Norge
Geelmuyden.Kiese Norge omsatte for 46,0 millioner kroner, mot 45,3 millioner kroner i 2009. Driftsresultat i Norge ble 1 millioner kroner, mot 6,1 millioner kroner i 2009. ?rets resultat f?r skatt for virksomheten ble 0,9 millioner kroner mot 6,1 millioner kroner i 2009. Andreas Wab? overtok som leder av den norske virksomheten 15. august 2010.
Sverige
Geelmuyden.Kiese Sverige opplevde en ?kning i honorarinntekten fra 4,0 millioner kroner i 2009 til 7,8 millioner kroner i 2010. Den svenske virksomheten fikk et resultat f?r skatt p? 700.000 kroner i 2010, mot 25.000 kroner i 2009. Selskapet ledes av ?sa Elm.
Danmark
Geelmuyden.Kiese Danmark nettohonorarer ble 19 millioner mot 17,5 millioner i 2009.
?rsresultatet f?r skatt ble 2,3 millioner kroner mot 1,9 millioner kroner i 2009.
Selskapet ledes av Maria Steno. Hun overtok den daglige ledelsen etter Peter Goll 1. januar 2011. Goll arbeider videre som hardt arbeidende styreleder i Danmark.
Kapitalforhold og likviditet
Geelmuyden.Kiese Gruppen (konsern) hadde en egenkapitalandel p? 29 prosent pr 31.12.10, sammenlignet med 35 prosent pr 31.12.09. Egenkapitalen i konsernet pr 31.12.10 utgj?r 11 millioner kroner. P? konsernbasis utgjorde oml?psmidler ved ?rsskiftet 141 prosent av kortsiktig gjeld, mot 123 prosent ved utgangen av 2009. Netto kontantstr?m i 2010 var 1,9 millioner kroner i morselskapet og 2,4 millioner kroner i konsernet.
Geelmuyden.Kiese Gruppen vedtok i juni 2010 ? skille eierskap og lederskap. Som konsekvens av beslutningen fikk selskapet ny landledelse, ny gruppeledelse og endret eierskap der de st?rste aksjon?rene n? er Hans Geelmuyden (42,7 %), Peter Goll (14,2 %), Gunnar Mathisen (11,5 %) og Jeppe Veddinge (10,1 %) Endringen har gitt nytt fokus og ny drive i hele organisasjonen. Dette var s?rlig viktig i Norge. 1. kvartal 2011 ble det beste noensinne i Norge med en vekst i nettohonorarer p? 21 % og en resultatmargin p? 21 %. Danmark og Sverige f?lger p? med en vekst p? henholdsvis 32 % og 12 % i det samme kvartalet.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Andreas Wab? p? mobiltelefon +4793099499 eller Hans Geelmuyden p? +4790203484.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy