SE

Nya stipendier för ekonomstudenter p? Högskolan

Nio nya stipendier till ekonomstudenter till ett värde av sammanlagt 270 000 kronor. S? vill organisationen Svensk handel uppmuntra studenter p? Högskolan i Halmstad som skriver examensuppsats inom omr?det internationell handel.
? Vi vill b?de uppmärksamma handelsbranschen och gynna näringslivet i Halland. Att satsa p? Högskolan och studenterna är ett sätt att b?de öka kunskapen och lyfta betydelsen av v?ra handelsföretag. Samhällsförändringarna och den tekniska utvecklingen ställer nya krav inom till exempel säkerhet, säger Claes Ziegler, halländsk styrelseledamot i Svensk handel ? stiftelsen köpmannaförbundet, som st?r bakom stipendierna.
Totalt handlar det om nio stipendier p? 30 000 kronor vardera som ska g? till studenter p? Högskolans ekonomprogram. Tre examensprojekt om ?ret kommer att belönas under tre ?r, med start v?ren 2015. Uppsatserna ska vara p? grund- eller avancerad niv? och behandla omr?det internationell handel, med fokus p? regionala handelsföretag. Stipendierna vänder sig till studenter p? Högskolan i Halmstad.

Prioriterat omr?de för utbildning och forskning
Jonas Gabrielsson, docent i företagsekonomi och chef för verksamhetsomr?det ekonomi och juridik vid Högskolan i Halmstad, gläds ?t de nya stipendierna.
? För Högskolan ligger det helt i linje med en större satsning inom omr?det internationell handel. Vi har en l?ng forsknings- och utbildningstradition inom internationalisering och internationellt företagande, men fokus har ofta legat p? tillverkningsföretag. Vi vill nu lyfta handelsföretagen ? de spelar en stor roll för samhällsekonomin och är bland de företag som exporterar mest i dag, säger han.
Han pekar p? att teknikutveckling, ökad global konkurrens och nya marknader har förändrat villkoren för handelsföretag kraftigt de senaste 20?30 ?ren. För att hitta nya sätt att utveckla verksamheter i detta nya affärslandskap behövs kunskap.
? M?nga aktörer i branschen efterlyser stöd i hur man kan hantera internationaliseringen och här kan Högskolan spela en roll för det regionala företagandet, säger Jonas Gabrielsson.
Uppsatser knyts till näringsliv och aktuell forskning
Stipendierna blir ocks? ett viktigt steg i Högskolans strävan att knyta studenternas arbete till aktuella forskningsprojekt.

? Genom stipendierna uppmuntras studenterna att skriva uppsatser inom ett omr?de som är prioriterat för oss och där vi har internationellt konkurrenskraftig forskning. Det ger draghjälp ?t studenterna och ökat djup i deras arbeten. Och dessutom mer uppmärksamhet ?t det de gör, säger Jonas Gabrielsson.
Beslutet om de nya stipendierna togs i veckan. Nästa steg blir att utse en stipendiekommitté som ska ta fram konkreta riktlinjer för hur stipendiaterna ska utses. De första tre stipendierna kommer att delas ut i samband med examensceremonierna i maj?juni 2015.
Efter tre ?r ska satsningen utvärderas. B?de Claes Ziegler och Jonas Gabrielsson hoppas och tror att det kan bli en fortsättning.
? Det kan absolut bli en fortsättning även efter 2017, i denna form eller utökad. Vi ser detta som startskottet för n?gonting som kan växa p? sikt, säger Claes Ziegler.
Svensk handel ? stiftelsen köpmannaförbundet
Näringslivsorganisationen Svensk handel bildades 1997. Organisationen ersatte Sveriges köpmannaförbund och de olika länsförbunden, bland annat Hallands köpmannaförbund. Länsförbunden enades d? om att bilda en gemensam stiftelse för förvaltning av det kapital som hade skapats inom respektive förbund. Syftet är att den förmögenhet som har genererats av handelsföretagen i en viss geografisk region ska användas för att utveckla handeln i just den regionen. Stiftelsens ändam?l är att främja utbildningssatsningar och forskning inom omr?det handel. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Kontakt
För mer information, kontakta Jonas Gabrielsson, tel. 035-16 79 66, 0709-95 64 47, e-post: [email protected]

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Malena Laszlo   #Patrik Boman   #Shirley Basseys   #Till Mornington