skattesp?rsm?l

Nye avtaler med skatteparadis-land

Norge har n? undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til ? innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med ? avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser.
De nordiske landene har gjennom Nordisk ministerr?d forhandlet frem en rekke informasjonsutvekslingsavtaler med stater som blir betegnet som skatteparadiser. Avtalene med Jersey, Guernsey, Cayman Island, Isle of Man, er tr?dt ikraft. Tilsvarende avtaler er ogs? undertegnet med 18 andre stater.
– Norge har pr?vd avtalene med Jersey og med Isle of Man i flere saker og f?tt den informasjonen vi har bedt om. Det ser derfor ut til at avtalene fungerer etter hensikten. Dette er lovende og er sv?rt viktig i arbeidet med ? stanse norske skattytere som pr?ver ? skjule formue og inntekter skattemyndighetene, sier skattedirekt?r Svein Kristensen.
Avtalene gir Skatteetaten blant annet tilgang til ? be om informasjon om faktisk eierskap i foretak i hele eierskapskjeder, informasjon om stiftere, forvaltere og begunstigede av truster, samt opplysninger fra banker og finansinstitusjoner.
Avtalene som er fremforhandlet og underskrevet finnes p? Finansdepartementets hjemmeside.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy