valutasp?rsm?l

Nye indeksfond i fremvoksende markeder

KLP Fondsforvaltning lanserer tre indeksfond som investerer i fremvoksende markeder. Fondene har en klar etisk profil og investerer i markeder som for eksempel Kina, Brasil, S?r-Korea og India.
KLP Fondsforvaltning utvider fondsportef?ljen med tre nye indeksfond;
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I
Fondet investerer kun i fremvoksende markeder og investeres i henhold til en SRI-justert referanseindeks, og totalt 14 selskaper er utelukket fra fondets investeringsunivers. Referanseindeksen best?r av 812 selskaper i 21 land. Fondet er for kunder med minsteinnskudd p? 10 millioner kroner. Forvaltningshonoraret er 0,18% pr ?r.

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II
Fondet investerer kun i fremvoksende markeder og investeres i henhold til en SRI-justert referanseindeks, og totalt 14 selskaper er utelukket fra fondets investeringsunivers. Referanseindeksen best?r av 812 selskaper i 21 land selskaper. Fondet har et minsteinnskudd er p? 3000 kroner og fondet er ?pent for spareavtaler fra kr 500 pr mnd. Forvaltningshonoraret er 0,30% pr ?r.
KLP AksjeVerden Indeks
Fondet investerer i utviklede og fremvoksende markeder og investeres i henhold til en SRI-justert referanseindeks. Referanseindeksen best?r av 2400 selskaper i 45 land. Fondet har et minsteinnskudd er p? 3000 kroner og fondet er ?pent for spareavtaler fra kr 500 pr mnd. Forvaltningshonoraret er 0,30 % pr ?r.
– Dette er fond for investorer og sm?sparere som ?nsker langsiktig sparing i fremvoksende markeder, gjerne som et tillegg i sin totale investeringsportef?lje. Veksten i forvaltningskapitalen i KLP fondene viser at kundene vektlegger lave kostnader og en klar etisk profil, sier St?le ?ksnes, administrerende direkt?r i KLP Fondsforvaltning.
For mer informasjon kan du kontakte:

St?le ?ksnes, adm.dir KLP Fondsforvaltning
Tlf 90 10 34 75 eller [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #Konsernsjef Goodtech   #NOK   #SEK