Offentlig ?konomi

Nye muligheter for fripoliser

27-01-2012 16:02 Storebrand Et lovforslag fra Banklovkommisjonen som ble lagt frem 17. januar foresl?r ? ?pne for frivillig investeringsvalg for fripoliser. Kundene skal selv kunne velge hvordan de ?nsker at pensjonsmidlene i fripolisen skal forvaltes.

Et lovforslag fra Banklovkommisjonen som ble lagt frem 17. januar foresl?r ? ?pne for frivillig investeringsvalg for fripoliser. Kundene skal selv kunne velge hvordan de ?nsker at pensjonsmidlene i fripolisen skal forvaltes.
Flere enn 800.000 nordmenn hadde fripoliser ved utgangen av fjor?ret. En fripolise er pensjonsrettigheter arbeidstakere i privat sektor tar med seg n?r de slutter i en jobb eller bytter pensjonsordning p? jobben.
I dag har fripoliser en ?rlig garantert minsterente, i snitt p? 3,7 prosent.
Velge forvaltning
– Denne garantien gir en trygghet som er viktig for mange, men den koster ogs? en del i form av lav sannsynlighet for avkastning utover minsterenten, sier forbruker?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
– Mange av fripolisekundene skal ha alderspensjon om kanskje 20 eller 30 ?r, og forvaltningen av fripolisemidlene b?r s?ledes v?re langsiktig. Da er det en fordel med h?yere aksjeandel og lite rentepapirer.
Banklovkommisjonens forslag ?pner for dette, og gir fripolisekundene mulighet til selv ? velge hvordan de ?nsker at pensjonsmidlene sine skal forvaltes.
Positivt forslag
Forslaget har f?tt en positiv mottakelse i pressen. – Banklovkommisjonen vil gi eiere av fripoliser st?rre innflytelse over forvaltningen av egne pensjonsmidler. Det er bra, skrev Dagens N?ringsliv p? lederplass. – F?r eller senere m? forbrukerne bli betraktet som myndige som har rett til ? forvalte fripolisen selv. De b?r selv f? velge hvilken risiko de vil ta, sa ?yvind R?st i Dine Penger i en sak p? E24.
Hva skjer videre?
Lovforslaget som ble lagt frem i dag skal n? p? h?ring, og deretter behandles av Stortinget. Finansdepartementet har uttalt at det nye regelverket skal tre i kraft fra 2013.
Storebrand vil holde sine kunder l?pende orientert om de nye reglene og hva det vil bety for bedriftene og ansatte med fripoliser.
For mer informasjon:
Pressemelding fra Banklovkommisjonen om fripoliser og kapitalkrav
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy