DK

Nye obligationsvilk?r for DB Norden 2015

Den lovgivningsm?ssige godkendelsesproces forl?ber som planlagt og er stadigv?k fastsat til at blive afsluttet i starten af andet kvartal
Wilmington, Del., 18. februar 2011 – DuPont meddeler i dag, at dets helejede datterselskab DuPont Denmark Holding ApS forl?nger k?bstilbudsperioden for opk?b af Danisco A/S aktier, for at sikre yderligere tid til at skaffe sig lovgivningsm?ssige godkendelser og tilladelser fra konkurrencemyndighederne i EU og Kina. Den udvidede tilbudsperiode udl?ber den 1. april 2011 kl. 23:00 (1. april 2011 kl. 17:00 EDT), medmindre den forl?nges yderligere som beskrevet i tilbudsdokumentet. Alle andre vilk?r og betingelser for k?bstilbuddet forbliver u?ndrede.
?Vi er glade for vores fremskridt p? dette indledende tidspunkt i k?bstilbudsperioden. Vi forts?tter med at bev?ge os fremad med lovgivningsm?ssige godkendelser, og vi har stadig tillid til, at Daniscos aktion?rer vil forts?tte med at s?lge deres aktier som denne proces skrider frem,? siger DuPonts bestyrelsesformand og CEO Ellen Kullman.
?DuPonts tilbud p? 665 DKK er fuldst?ndigt, endeligt, og fair, og det er et resultat af en konkurrencepr?get og grundig auktionsproces ledet af Daniscos bestyrelse. Tilbuddet giver Daniscos aktion?rer en sikkerhed for en betydelig kontant pr?mie, der ligger over Daniscos h?jeste handelspris nogensinde, f?r tilbuddet blev annonceret, og Daniscos bestyrelse mener, at tilbuddet repr?senterer en h?jere v?rdi, end hvis Danisco skulle forts?tte som selvst?ndigt selskab?, siger Kullman.
Som tidligere beskrevet i tilbudsdokumentet repr?senterer tilbudskursen en pr?mie p? 58,7 procent sammenlignet med gennemsnitskursen i de sidste 12 m?neder inden offentligg?relsen af k?bstilbuddet, 32,5 procent sammenlignet med gennemsnitskursen den sidste m?ned f?r offentligg?relsen og 25,5 procent sammenlignet med slutkursen p? den sidste handelsdag inden offentligg?relsen af k?bstilbuddet.
?Med godkendelsen fra de amerikanske myndigheder, og da andre myndighedsgodkendelser bev?ger sig fremad forventer vi stadig, at tilbuddet bliver afsluttet i begyndelsen af andet kvartal?, siger Kullman.
DuPont sk?nner, at ved lukketid for handel den 17. februar 2011, havde Daniscos aktion?rer allerede solgt omkring 5 procent af de udest?ende aktier til DuPont Denmark Holding ApS. Det estimerede acceptniveau til dato er p? linje med tidligere lignende frivillige k?bstilbud i Danmark p? dette tidspunkt af tilbuddet.
S?fremt at samtlige konkurrencegodkendelser ikke er blevet opn?et den 1. april 2011, forventer DuPont Denmark Holding at forl?nge k?bstilbudsperioden s?ledes, at den udl?ber den 29. april 2011 kl. 23:00 (kl. 17:00 EDT). En kopi af till?gget til tilbudsdokumentet vedr?rende forl?ngelse af tilbudsperioden er vedh?ftet og tilg?ngelig p? www.dupontanddanisco.com.
Den 9. januar 2011, indgik DuPont en endelig aftale om at opk?be Danisco for 665 DKK kontant pr. aktie og k?bstilbuddet p?begyndte den 21. januar 2011. Den 21. januar annoncerede Danisco, at selskabets bestyrelse enstemmigt anbefalede aktion?rer i Danisco at acceptere k?bstilbuddet. Den 28. januar 2011 annoncerede DuPont afslutningen p? de amerikanske konkurrencemyndigheders venteperiode i forhold til k?bstilbuddet. Den 9. februar 2011 meddelte Danisco, at alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen havde solgt deres aktier.
Alle vilk?r og betingelser for k?bstilbuddet er beskrevet i tilbudsdokumentet fra den 21. januar 2011. Tilbudsdokumentet er frit tilg?ngeligt p? Daniscos hjemmesidewww.danisco.com, hvor der ogs? er en kopi af erkl?ringen fra Danisco A/S? bestyrelse omkring det frivillige anbefalede offentlige k?bstilbud. Danisco?s aktion?rer kan ogs? bes?ge www.dupontanddanisco.com, hvor der er adgang til alle vigtige oplysninger omkring k?bstilbuddet udarbejdet af DuPont og Danisco.
Ordbog – Vis detaljeret ordbogDuPont (www.dupont.com) er en virksomhed, der producerer videnskabsbaserede produkter og tjenester. DuPont, der er grundlagt i 1802, bruger videnskaben til at skabe b?redygtige l?sninger, der er afg?rende for et bedre, sikrere og sundere liv for mennesker overalt. DuPont opererer i mere end 90 lande og tilbyder en bred vifte af innovative produkter og tjenester til forskellige markeder, herunder landbrug og f?devarer, bygge og anl?g, kommunikation og transport.
Denne pressemeddelelse udg?r ikke et tilbud eller en opfordring til at k?be v?rdipapirer eller en anmodning om et tilbud om at k?be v?rdipapirer i henhold til k?bstilbuddet eller andet. K?bstilbuddet afgives udelukkende p? baggrund af et tilbudsdokument med tilh?rende dokumenter, som tilsammen indeholder samtlige vilk?r og betingelser for k?bstilbuddet, herunder detaljer om, hvordan k?bstilbuddet kan accepteres. Daniscos aktion?rer opfordres til at l?se tilbudsdokumentet og de tilh?rende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger.
Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, der er baseret p? ledelsens nuv?rende forventninger, estimater og prognoser. Alle udtalelser, der vedr?rer forventninger eller prognoser om fremtiden, herunder udsagn om virksomhedens strategi for v?kst, produktudvikling, markedsposition, forventede udgifter og finansielle resultater er fremadrettede udsagn. Nogle af de fremadrettede udmeldinger kan identificeres ved ord som “forventer”, “forudser”, “planl?gger?, ?agter?, ?indikerer, ?og lignende udtryk. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med en r?kke risici, usikkerheder og antagelser. Mange faktorer, herunder disse, der er diskuteret mere indg?ende andre steder i denne pressemeddelelse og i dokumenter, der indleveres af Dupont til Securities and Exchange Commission, is?r den seneste ?rsberetning i formular 10-K og i kvartalsrapporten p? formular 10-Q, samt andre, kan medf?re, at resultaterne afviger v?sentligt fra de anf?rte resultater. Disse faktorer indbefatter, men er ikke begr?nset til ?ndringer i love, regler, politikker og ?konomiske forhold, herunder inflation, renter og valutakurser i andre lande, hvor virksomheden laver forretning; konkurrencepres; vellykket integration af strukturelle ?ndringer, herunder omstruktureringsplaner, opk?b, frasalg og alliancer; omkostninger til r?materialer; forskning og udvikling af nye produkter, herunder myndighedernes godkendelse og markedets accept; s?sonudsving i salget af landbrugsprodukter og sv?re vejrforhold, der for?rsager driftsforstyrrelser inklusiv drifts ? og str?mafbrydelse, eller afbrydelser i leverand?r- og kunde-opgaver. Risici og usikkerheder i forbindelse med opk?bet, der kan for?rsage, at de faktiske resultater afviger fra forventningerne p? baggrund af fremadrettede udsagn inkluderer: usikkerhed med hensyn til timingen af k?bstilbuddet; usikkerhed om hvor mange Danisco-aktier vil blive udbudt i tilbuddet; mulighed for at konkurrerende tilbud vil blive fremlagt; muligheden for at forskellige betingelser for transaktionen ikke kan opfyldes eller frafaldes, herunder at en statslig enhed kan forbyde, forsinke eller n?gte godkendelse af fuldf?relsen af transaktionen; effekten af forstyrrelser fra transaktionen g?r det mere vanskeligt at opretholde relationer til medarbejdere, kunder, andre samarbejdspartnere eller statslige myndigheder; s?fremt k?bstilbuddet er fuldbyrdet, manglende opfyldelse af de forventede fordele af det p?t?nkte opk?b. Selskabet forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udsagn som f?lge af den fremtidige udvikling eller nye oplysninger.
Kontakt: Michael Hanretta
+1 302-774-4005 ? kontor
+1 302-354-6589 ? mobil
[email protected]
OVERS?TTELSE; Dette er en overs?ttelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 18. februar 2011. I tilf?lde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne overs?ttelse skal den engelske version v?re g?ldende.

Similar Posts