Finans

Nye oppgaver til Enova

N? skal Enova jobbe for at norsk transportsektor blir gr?nnere. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, ble det kjent at Transnovas oppgaver skal overf?res til Enova..
Siden 2001 har Enova investert i tiltak som f?rer til mer bruk av fornybar energi og lavere klimagassutslipp. N? g?r Enova ogs? inn i transportsektoren. Fra 1.januar tar Enova over oppgavene fra s?sterorganisasjonen Transnova. Dermed vil Enova tilby investeringsst?tte ogs? til denne sektoren.
-Vi er takknemlige for at regjeringen viser oss tillit gjennom ? gi oss nye oppgaver. Transportsektoren representer en stor andel av v?re klimagassutslipp, og m? bevege seg i retning av ? bli mer b?rekraftig. Denne omstillingen vil i stor grad ogs? ber?re det stasjon?re energisystemet. Samlingen av oppgaver gir grunnlag for en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk, sier administrerende direkt?r i Enova, Nils Kristian Nakstad.
Enova ser fram til ? ta fatt p? det nye oppdraget.
-Enova og Transnova har samarbeidet i flere saker og vi tar sikte p? ? videreutvikle det arbeidet som er gjort s? langt i Transnova. N?r forslaget til statsbudsjett n? foreligger, vil vi g? i gang med forberedelsene i tett dialog med Transnova. Vi tar sikte p? ? v?re operativ innen transport fra nytt?r, sier Nakstad.
Enova vil komme med tilbake med mer informasjon etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget.

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy