Marked

Nye styremedlemmer i Kommunal Landspensjonskasse

I KLPs representantskap 17. april ble det foretatt valg av styremedlemmer til Kommunal Landspensjonskasse. Liv Kari Eskeland er ny nestleder, mens Anita Krohn Traaseth er nytt styremedlem.
Det ble valgt to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret i Kommunal Landspensjonskasse, samt ny nestleder.
Ordf?rer i Stord kommune, Liv Kari Eskeland (H) er valgt til ny nestleder. Hun har v?rt styremedlem i KLP i ett ?r, og er p? valg neste ?r. Hun velges derfor som nestleder for ett ?r.
Styremedlem Marit Torgersen ble gjenvalgt til styret.
Som nytt styremedlem i KLP ble administrerende direkt?r i Hewlett- Packard Norge AS, Anita Krohn Traaseth, valgt.
Fylkesr?dmann i Vestfold, Egil Johansen, ble gjenvalgt som 1. varamedlem, mens eierdirekt?r i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, ble valgt som nytt 2. varamedlem.
Finn Jebsen tr?r ut av styret, etter ?tte ?r som nestleder.

Styret i KLP best?r n? av:
Arne ?ren (Leder, ikke p? valg)
Liv Kari Eskeland (ny nestleder) ordf?rer Stord
Marit Torgersen (gjenvalg) Direkt?r konsernstab Eidsiva Energi
Anita Krohn Traaseth (ny) Adm. Dir Hewlett- Packard Norge AS
Herlof Nilssen (ikke p? valg) adm. Dir Helse Vest
1. vara ? Egil Johansen (gjenvalgt) Fylkesr?dmann Vestfold fylkeskommune
2. vara ? Hilde Rolandsen (ny) Eierdirekt?r Helse Nord RHF
3. vara ? Morten Alm Birkelid (ikke p? valg) Hedmark Revisjon IKS
I styret sitter i tillegg Jan Helge Gulbrandsen, medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet og representerer den arbeidstakerorganisasjonen som har flest medlemmer i KLP. I tillegg er Ingjerd Hovdenakk observat?r i styret. Hun er sekretariatssjef i arbeidstakerorganisasjonen Unio.
Det er to styremedlemmer valgt av og blant de KLP ansatte, disse velges neste uke.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 331,6 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Knut Dyre Haug   #Lasse Ruud   #SSB   #Storebrand Fire