Offentlig ?konomi

Nye tjenestepensjoner underveis

15-03-2012 14:39 Storebrand Banklovkommisjonen arbeider nytt regelverk for tjenestepensjon. Et lovforslag er varslet f?r sommeren.

Banklovkommisjonen arbeider nytt regelverk for tjenestepensjon. Et lovforslag er varslet f?r sommeren.

Tjenestepensjonsordningene skal tilpasses pensjonsreformen. Fleksibelt uttak av pensjon er allerede innf?rt, men det gjenst?r mer omfattende endringer – s?rlig n?r det gjelder ytelsesbasert pensjon. Dette arbeidet p?g?r i Banklovkommisjonen n?.

I januar foreslo Banklovkommisjonen ? innf?re investeringsvalg for fripoliser. I denne utredningen, som n? er p? h?ring, ble det ogs? gitt viktige f?ringer for arbeidet med regelverket for de nye forsikringsbaserte tjenestepensjonsordningene.

Det er sagt at de nye pensjonsordningene i tillegg til ? v?re godt tilpasset den nye folketrygden ogs? skal v?re konkurransedyktige alternativer sett fra bedriftenes side, uten krav om balansef?ring. De nye produktene skal ogs? v?re godt tilpasset det nye europeiske forsikringsregelverket Solvens II.

Storebrand forventer at de nye tjenestepensjonsproduktene vil v?re alle?rsopptjente p? samme m?te som den nye folketrygden, og med forsikringselementer som d?delighetsarv og livsvarig utbetaling. Vi forventer ogs? at maksimalrammene for bedriftenes innbetalinger til de nye produktene og til innskuddspensjon vil ?ke betydelig sammenliknet med dagens maksimalrammer for innskuddspensjon. Vi regner med at det vil bli mulighet for at selskapene og bedriftene kan avtale ulike l?sninger n?r det gjelder regulering og garantert avkastning.

Storebrand f?lger arbeidet med utvikling av nytt produktregelverk for tjenestepensjon tett, og vil holde v?re kunder l?pende oppdatert.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy