DK

Nystartet bureau leverer overskud f?rste ?r

Nystartet bureau leverer overskud f?rste ?r
Del?rsrapport for 1. kvartal

Resultat f?r skat forbedret med 474 mio. DKK til 361 mio. DKK. Resultatet var positiv p?virket af effekten af pr?miestigninger, stram omkostningsstyring og normalt niveau for vinterskader. Combined ratio forbedret med 12,7 procentpoint. Resultat for 1. kvartal 2011 (sammenlignet med 1. kvartal 2010)
— Forsikringsteknisk resultat p? 276 mio. DKK mod -354 mio. DKK i 2010.
— Pr?miev?kst i 1. kvartal 2011 p? 5,4 % i lokal valuta med v?kst inden for Privat Norden p? over 9 % som f?lge af pr?mieforh?jelser og organisk v?kst i Sverige og Finland.
— Bruttoerstatningsprocent p? 75,7 i forhold til 88,9. Bruttoerstatningsprocenten er positivt p?virket af iv?rksatte pr?miestigninger og andre l?nsomhedsforbedrende tiltag.
— Vejrliget b?d i kvartalet p? et normalt niveau af vinterskader samt udgifter til storm p? 57 mio. DKK. Der var i kvartalet f?rre storskader end forventet, men st?rre udgifter til mellemstore skader. — Matchportef?ljen havde et afkast efter overf?rsel til forsikringsteknisk rente p? 4 mio. DKK. Den fri investeringsportef?lje havde et afkast p? 188 mio. DKK eller 2,1 % (cirka 8,5 % p.a.).
— Egenkapitalforrentning p? 12,6 % p.a. efter skat. Download del?rsrapporten, tabeller og pr?sentationer p? tryg.com/dk/download.
Webcast og telekonference
Torsdag den 12. maj 2011 kl. 9.00 afholder Tryg webcast og telekonference, hvor der er mulighed for at stille sp?rgsm?l til koncernchef Morten Hübbe og IR-direkt?r Ulrik Andersson.
Telefonkonferencen foreg?r p? engelsk. Interesserede kan deltage p? telefon +44 207 509 5139 eller +45 32 71 47 67 Kontakt — Investor Relations-direkt?r Ulrik Andersson, +45 21 71 30 18 [email protected] — Investor Relations Manager Lars M?ller, +45 22 66 66 05 eller [email protected] — Kommunikationsdirekt?r Troels Rasmussen, +45 30 35 30 70 eller [email protected]

A to już wiesz?  Boozt.com ? Esprit lancerer deres f?rste Denim-kollektion

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy