DK

Nyt ejerskiftel?n til yngre landm?nd

I samarbejde med Landbrug & F?devarer og Finansr?det lancerer V?kstfonden en helt ny l?netype til yngre landm?nd, som ?nsker at overtage og udvikle eksisterende bedrifter

L?neordningen er et led i ?Aftale om V?kstplan for F?devarer?, som regeringen indgik i april 2014. Af planen fremg?r det, at V?kstfonden i samarbejde med Landbrugets FinansieringsBank skal styrke adgangen til finansiering af n?dvendige ejerskifter og rekonstruktioner i landbruget. V?kstfonden vil kunne yde s?rligt risikovillige l?n – ?Etableringsl?n til landbrug? – for op til ca. 175 mio. kr.
?Jeg er glad for, at ejerkredsen bag Landbrugets FinansieringsBank i t?t samarbejde med V?kstfonden laver nye finansieringsl?sninger til landbruget. Vi skal tage alle de redskaber i brug, der kan sikre n?dvendige ejerskifter og investeringer i landbruget, s? det kan udvikles. Det er ikke alene vigtigt for landbruget, men ogs? for arbejdspladserne p? slagterierne og i f?devareindustrien,? siger erhvervs- og v?kstminister Henrik Sass Larsen.
M?lgruppen for l?nene er yngre landm?nd, der gerne vil starte selv. Hos netop den gruppe af landm?nd falder pengene if?lge Landbrug & F?devarer p? et t?rt sted.
?Det er det, vi har ventet p?. Tilgangen af unge er helt afg?rende for erhvervet, men det har gennem en ?rr?kke v?ret vanskeligt for de unge at etablere sig. Vi h?ber, at den nye ordning kan afhj?lpe de unges etableringsudfordringer og ser frem til, at de unge igen f?r styrket deres muligheder for at komme i gang,? siger Martin Merrild, formand for Landbrug & F?devarer.
?Dele af landbruget er tyndt kapitaliseret og har brug for mere risikovillig kapital. Den politiske ?Aftale om V?kstplan for f?devarer?, som regeringen indgik med forligspartierne, har to gode l?sningsforslag til brug for denne udfordring. Dels Etableringsl?nene som direkte styrker landm?ndenes soliditet i forbindelse med ejerskifter. Dels en liberalisering af landbrugsloven, som muligg?r, at landbruget generelt f?r tilf?rt ny risikovillig kapital,? supplerer Finansr?dets direkt?r J?rgen A. Horwitz.
Hidtil har V?kstfonden haft mulighed for at yde l?n til op til 90 pct. af den samlede finansiering som supplement til bl.a. bankernes udl?n. Med kapitalen fra Landbrug & F?devarer og Finansr?det f?r V?kstfonden en risikodeling p? de nye l?n, som betyder, at disse l?n kan v?re med til at finansiere den del af overtagelsessummen, som ligger ud over de 90 pct. Netop den sidste del af finansieringen er ofte en betydelig barriere for mange yngre landm?nd.
De nye l?n er et godt supplement til finansieringen fra bankerne og til V?kstfondens almindelige V?kstl?n og V?kstkautioner, som flere end 300 landm?nd allerede har gjort brug af.
For yderligere informationer, kontakt:
S?ren M?ller Nielsen, pressesekret?r i Erhvervs- og V?kstministeriet, 91 33 70 10, [email protected]
Rasmus Holm Thomsen, pressekonsulent, Landbrug & F?devarer, 61 26 67 01f, [email protected]
Mikael Winkler, pressechef i Finansr?det, 33 70 10 15, [email protected]
Palle Christiansen, landbrugskundedirekt?r i V?kstfonden, 35 29 86 52 / 20 15 08 74, [email protected]
Peter Bruun, kommunikationschef i V?kstfonden, 40 81 35 46, [email protected]
Fakta om Etableringsl?n til landbrug:
L?net er m?lrettet til ejendomsk?b for yngre jordbrugere, der som udgangspunkt er under 40 ?r
L?net er efterstillet anden l?nefinansiering og styrker l?ntagers soliditet ved at t?lle som egenkapital p? balancen
Renten ligger ca. 2-3 procentpoint h?jere end renten p? den foranst?ende finansiering fra pengeinstituttet.
L?s mere p? www.vf.dk
V?kstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye v?kstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til r?dighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret v?kst i over 5.000 virksomheder for et samlet tilsagn p? mere end 12 mia. kr. V?kstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med l?n og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. De virksomheder vi har medfinansieret siden 1992 havde i 2013 tilsammen mere end 33.000 ansatte.
Vedh?ftede filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy