Finans

Nytt ansvarlig l?n 100 millioner kroner

Lysaker, 01. desember 2009: Facility Management (FM) selskapet NEAS
har ansatt Sigurdur Gardarsson som ny salgsdirekt?r. Han har bred
erfaring innen FM fra flere norske selskaper og tiltrer stillingen 1.
januar 2010.

Gardarsson har arbeidet i over 15 ?r med drift og salg av Facility
Services kontrakter. Han kommer fra stillingen som salgs- og
markedsdirekt?r i Compass Group, som eier blant annet selskapene
Eurest og Medirest. Gjennom sitt arbeid i Compass Group har han ogs?
opparbeidet seg en solid internasjonal erfaring.

– Det blir en stor utfordring ? f? v?re med ? videreutvikle
salgsfunksjonen i NEAS og derigjennom bidra til ? realisere de
markeds- og forretningsmessige muligheter NEAS st?r overfor, sier
Sigurd Gardarsson.

Avtroppende salgs- og markedsdirekt?r, Oluf Geheb, g?r over i
stillingen som prosjektdirekt?r. Geheb skal arbeide med ?
videreutvikle divisjonen NEAS Consulting til ? bli et ledende norsk
konsulenthus innen eiendom.

NEAS Consulting leverer r?dgivere og konsulenter innen leietaker
r?dgivning, relokalisering, byggteknisk r?dgivning, brannteknisk
r?dgivning og plan- og byggesak. Forretningsenheten hadde i 2008 over
120 r?dgivere og omsatte for 188 millioner kroner.

Ettersp?rselen etter profesjonelle tjenester tilknyttet eiendom er
?kende. Ved ? styrke b?de salg- og konsulentenhetene vil NEAS v?re
godt posisjonert til fortsatt ?kende l?nnsomhet. Konsernet vil f? en
bredere og mer attraktiv produkt- og tjenesteportef?lje enn
noensinne.

For ytterligere informasjon:
Adm.dir Tor R?nhovde, telefon + 47 67 40 10 00

Eller http://www.neas.no”>www.neas.no

Om NEAS:
NEAS` organisasjon omfatter over 340 ansatte og fordeler seg p? de to
forretningsomr?dene Consulting og Operations. Selskapet er det
ledende norske selskapet innen Facility Management (FM),
eiendomsforvaltning og – drift. Selskapet har hovedkontor p? Lysaker
og avdelingskontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
Sarpsborg, Gj?vik, og Grenland. NEAS hadde i 2008 en omsetning rundt
414 millioner.

Similar Posts