Finans

Nytt EN?K-tilbud for husholdningene

08-10-2014 10:27 Enova SF Regjeringen vil innf?re en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for EN?K-tiltak i hjemmet, og tar sikte p? ? bruke 250 millioner ?rlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

Regjeringen vil innf?re en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for EN?K-tiltak i hjemmet, og tar sikte p? ? bruke 250 millioner ?rlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.
Det kommer fram av forslaget til nytt statsbudsjett som Regjeringen la fram onsdag.
Enova gir ogs? i dag st?tte til EN?K-tiltak i hjemmet, men mens husholdningene i dag m? s?ke st?tte f?r de g?r i gang med tiltak, vil det med forslaget til ny ordning i framtiden v?re nok ? kunne dokumentere utgiftene i etterkant.
– En slik rettighetsbasert ordning vil oppleves som attraktiv ? bruke for boligeierne. S? lenge en boligeier gj?r tiltak som f?lger kriteriene for ordningen, har hun rett p? st?tte. Satsingen inneb?rer ogs? mer midler til EN?K-tiltak i husholdningene, sier administrerende direkt?r Nils Kristian Nakstad i Enova.
Akkurat hvilke tiltak som vil f? st?tte med en ny ordning er ikke avklart. Men ordningen vil bli utformet slik at den bidrar til ?kt forsyningssikkerhet og reduksjon av utslipp av klimagasser.
-Vi vil prioritere kostnadseffektive tiltak som over tid kan etablere seg i markedet uten st?tte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om den nye ordningen etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, blant annet hvilke tiltak som vil inng?.
Enova tar sikte p? ? ha den nye ordningen p? plass fra nytt?r.

Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy