valutasp?rsm?l

Nytt statlig krav om elektroniske fakturaer

Brukere av SendRegning kan sende fakturaer til det offentlige i visshet om at de oppfyller kravene til den nye fakturastandarden.
Det offentlige er i ferd med ? g? over til elektroniske fakturaer, og har utarbeidet et nytt standardformat kalt Elektronisk Handelsformat (EHF). SendRegning er godt i gang med ? tilpasse seg de nye reglene.
Frister
Fra 1. juli 2011 plikter statlige etater og helseforetak ? kunne ta imot fakturaer i EHF-format. Fra 1. juli 2012 skal alle fakturaer til alle offentlige virksomheter (ogs? kommunal sektor) sendes i standardformatet.
Det er Direktoratet for forvaltning og IKT, (Difi), som st?r bak arbeidet med den nye standarden. I en pressemelding fra Difi heter det at det kun er én leverand?r som er i gang med ? tilpasse seg kravene. Det er SendRegning det henvises til.
SendRegning har v?rt tidlig ute med ? tilpasse seg de nye reglene, og har hatt st?tte for EHF-formatet siden mai 2011. Dette beh?ver ikke brukere av SendRegning forholde seg til ? vi s?rger for at fakturaer og kreditnotaer oppfyller kravene innen fristene fra Difi.
Format og forsendelse
Inntil videre et det et skille mellom format og forsendelse. EHF-standarden beskriver hvordan fakturaen skal utformes (format). EHF-fakturaer kan pr. i dag sendes p? mange m?ter, for eksempel som vedlegg i e-post, via filoverf?ring eller p? en brent CD sendt i posten.
Staten ved Difi arbeider imidlertid aktivt for ? etablere en helt ny infrastruktur for transport av handelsdokumenter som for eksempel fakturaer. Det er grunn til ? tro at offentlige virksomheter vil bli p?lagt ? bruke denne infrastrukturen ved forsendelse. Vi arbeider aktivt for ? oppfylle kravene til forsendelse i god tid f?r tidsfristen 1. juli 2012.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy