skattesp?rsm?l

Obligasjoner, 2009 Rekordh?y vekst i obligasjonsgjelden

4 milliarder kroner ved utgangen av ?ret. Veksten
skyldes i stor grad kredittforetakenes emisjoner av obligasjoner med
fortrinnsrett i 2009

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK