Finans

OBLIGASJONSL?N

Rem Offshore ASA vurderer utstedelse av usikret obligasjonsl?n

Rem Offshore ASA vurdere ? utstede et usikret obligasjonsl?n i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato 27. januar 2015.

Netto proveny fra det foresl?tte obligasjonsl?net vil bli til finansiering av
selskapet generelle virksomhet.

DnB NOR Markets og Arctic Securities er tilretteleggere for det foresl?tte
obligasjonsl?net.

Kontaktperson i DnB NOR Markets er Jan Krogh-Vennemo, telefon +47 22 01 77 89 og
kontaktperson i Arctic Securities er Per H?vard Martinsen, telefon +47
21 01 32 65

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Rem Offshore ASA

?ge Rem?y – CEO
Telefon + 47 905 91 292

Arild Myrvoll – CFO
Telefon + 47 900 14 188

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts