Finans

?kningen i flytrafikken fortsatte i august

11-09-2014 15:26 Avinor I alt 4 506 205 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors flyplasser i august. Det er 2,2 prosent fler enn p? samme tid i fjor. ?kningen p? utland var 3,4 prosent, p? innland 1,7 prosent.

Hittil i ?r har 33 613 131 passasjerer reist til eller fra en Avinor-flyplass. Det er opp 3,5 prosent i forhold til fjor?ret.
Oslo Lufthavn opp 5,3 prosent
Totalt 2 227 292 passasjerer reiste til og fra landets st?rste flyplass i august, opp hele 5,3 prosent. Utlandstrafikken ?kte med 6 prosent.
– Vi opplever en ny m?ned med godt trafikkvekst, til tross for at vi samtidig bygger ut flyplassen i stort omfang. Det er vi veldig forn?yd med, sier medieansvarlig Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn, og fortsetter:
– Nordmenn har fortsatt et reisebehov, noe tallene viser, og vi gleder oss til ? f?lge utviklingen videre.
P? de ?vrige store flyplassene var det mindre endringer. Blant de regionale flyplassene var ?kningen i antall passasjerer st?rst p? Bardufoss, opp 8,8 prosent.
? Denne ?kningen har sammenheng med forsvarets aktivitet her i omr?det, forteller lufthavnsjef J?rn Limo.
Flere velger norsk luftrom
Antall overflygninger i norsk luftrom ?ker ogs? betydelig. Hittil i ?r har antall overflygninger ?kt med hele 12 prosent.
? Vi har gode priser og yter god service, derfor velger stadig fler ? fly gjennom norsk luftrom, sier administrerende direkt?r Anders Kirsebom i Avinor Flysikring AS.

Foto: Gaute Bruvik, Avinor

A to już wiesz?  Gjennomf?ring av kj?p av A-com Norge ASA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy