Hel-

?kt omsetning, sterkt resultat og solide marginer

AF Gruppen ASA - meldepliktig

I henhold til b?rsmelding sendt 1. februar 2011 har
KB Gruppen Kongsvinger AS, OBOS Forretningsbygg AS og
Aspelin-Ramm Gruppen AS i dag gjennomf?rt kj?p av 2
052 285 aksjer i AF Gruppen ASA (AFG). I tillegg har
de tre i dag kj?pt 11 250 aksjer hver. Totalt har
tilbyderne kj?pt 2 086 035 aksjer, fordelt med 695
345 aksjer p? hver tilbyder. Alle aksjer er kj?pt til
kurs NOK 39 pr. aksje.

Beholdningen av aksjer til hver av tilbyderne er
etter gjennomf?ring av kj?p av aksjene som f?lger:

KB Gruppen Kongsvinger AS vil etter gjennomf?ringen
av transaksjonene eie 23 990 580 aksjer, tilsvarende
31,5 % av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i
AF Gruppen.

OBOS Forretningsbygg AS vil etter gjennomf?ring av
transaksjonene eie 21 162 075 aksjer, tilsvarende
27,7 % av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i
AF Gruppen.

Aspelin-Ramm Gruppen AS vil etter gjennomf?ring av
transaksjonene eie 4 787 385 aksjer, tilsvarende 6,3
% av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i AF
Gruppen.

Prosentandelene som er angitt ovenfor, er beregnet
etter utstedelse av 5 163 750 nye aksjer i AF Gruppen
ASA i forbindelse med opsjonsut?velse, se egen
b?rsmelding.

KB Gruppen Kongsvinger AS, OBOS Forretningsbygg AS og
Aspelin-Ramm Gruppen AS er alle representert i styret
i AF Gruppen ASA.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy