Offentlig ?konomi

Ola og Kari tror p? rentero, men t?ler rentebyks

21-02-2012 09:48 Nordnet Norge Nordmenn t?ler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om s?rlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet.

Nordmenn t?ler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om s?rlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet.
Tidligere unders?kelser fra nettbanken Nordnet har vist at nordmenn ikke bekymrer seg over sin egen ?konomi og vi tror heller ikke at gjeldskrisen i s?r Europa vil p?virke oss i s?rlig grad. N? har Nordnet unders?kt hvor stor rente?kning nordmenn t?ler f?r det p?virker livstilen. Tilbakemeldingen forklarer i stor grad hvorfor vi tilsynelatende er s? ubekymret over det som skjer ellers i verden. En av fire svarer at de har ikke l?n, mens en av fem h?ndterer en renteoppgang p? mellom 3,1 til 5 prosent. Tre av ti t?ler en renteoppgang p? mellom 1,1 og 3 prosent.
– Det er sv?rt gledelig ? se at befolkningen har en s?pass romslighet i ?konomien at vi er rustet til en betydelig renteoppgang. Det vitner om at de fleste nordmenn er fornuftige og ikke lever over evne. Renten vil sannsynligvis p? sikt tilbake til et mer normalt niv? og det ser ut som det vil g? bra for de fleste, sier Spare?konom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold
Selv om de fleste nordmenn t?ler et byks i renten, s? har vi ingen tro p? at det vil skje det n?rmeste ?ret. Seks av ti tror styringsrenten vil ligge mellom 1,6 og 2,2 prosent ved utgangen av 2012. En av fire tror den vil ligge under 1,5 prosent, mens bare 14 prosent tror p? en rente over 2,3 prosent.
– ?konomene er til dels uenige om renten skal ned eller holdes stabil det neste ?ret, men befolkningen forventer ingen store overraskelser fra Sentralbanksjef ?ystein Olsen, konkluderer Vammervold.
Ola og Kari ser stort sett bare positivt p? rentekuttet p? en halv prosent sist desember. Bare 19 prosent svarer at det er bekymringsverdig at renten ble redusert til 1,75 prosent.
– Flesteparten av oss har boligl?n og ser udelt positivt p? en rentenedgang, men et s? betydelig rentekutt som vi hadde i desember, er ikke positivt. Det viser at Norges Bank er noe bekymret for de ?konomiske utsiktene. Dessuten vil en lavere rente ogs? gi lav avkastning til 80 prosent av befolkningen som har sparepengene sine p? konto. Det er kanskje p? tide for flere ? vurdere andre spareformer enn banksparing, p?peker Vammervold.
For ytterligere kommentarer, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spare?konom hos Nordnet
Mobil: 907 82 282 eller mail: [email protected]
Unders?kelsen er gjort i samarbeid med Netigate og CINT AB. Sp?rsm?lene stilles via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Sp?rsm?lene ble besvart av totalt 1065 respondenter som speiler Norges befolkning med tanke p? kj?nn, alder og bosted. Sp?rsm?lene ble besvart i uke 3-4. CINT benytter seg av en konfidensgrad p? 95 prosent og dermed blir feilmarginen i svarene ca +/- 3 prosent.
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 410,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy