Hel-

Olav V minnes p? 20-?rsdagen for sin bortgang

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted Media Group har besluttet ? endre
sammensetningen i konsernledergruppen. Torry Pedersen g?r ut av ledergruppen som
en konsekvens av at han blir ansvarlig redakt?r i Mediehuset VG, i tillegg til
hans n?v?rende stilling som adm. direkt?r. Adm. direkt?r i Schibsted Sverige,
Raoul Grünthal, g?r inn i ledergruppen. Endringene trer i kraft 1. februar 2011.

Torry Pedersen (53) har v?rt medlem av konsernledelsen i Schibsted Media Group
siden august 2009. Pedersen har siden 2008 v?rt adm. direkt?r i VG, og overtar
1. mars 2011 ogs? stillingen som ansvarlig redakt?r i Mediehuset VG. Bernt
Olufsen (56), som har v?rt ansvarlig redakt?r i VG i 17 ?r, g?r over i en
stilling p? Schibsteds hovedkontor. Lederskiftet skjer samtidig som at VG
omorganiserer virksomheten og sl?r sammen aktivitetene p? nett og papir i ett
selskap.

Raoul Grünthal (44) har v?rt adm. direkt?r og konsernsjef i Schibsted Sverige AB
siden selskapet ble etablert i 2009. Han overtar n? ogs? styreledervervene i
Aftonbladet og Svenska Dagbladet etter Gunnar Strömblad, og g?r i forbindelse
med dette inn i konsernledelsen i Schibsted Media Group. Gunnar Strömblad
fortsetter som styreleder i Schibsted Sverige og medlem av konsernledelsen i
Schibsted Media Group. Grünthal var adm. direkt?r i Svenska Dagbladet mellom
2006 og 2009, og mellom 2003 og 2006 var han sjefredakt?r og adm. direkt?r i
nyhetsbyr?et TT. Han har ogs? erfaring fra finansbransjen og som grunnlegger av
Finanstidningen.

Schibsteds konsernledelse best?r fra og med 1. februar 2011 av konsernsjef Rolv
Erik Ryssdal, konserndirekt?r Gunnar Strömblad, konserndirekt?r ?konomi og
finans Trond Berger, konserndirekt?r internasjonal Sverre Munck, adm. direkt?r i
Schibsted Classified Media Terje Seljeseth, juridisk direkt?r Camilla Jarlsby,
konsernsjef i Media Norge Didrik Munch og konsernsjef i Schibsted Sverige Raoul
Grünthal.

Kontaktperson:

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, mobil: +47 916 00 200.
Ryssdal er tilgjengelig for kommentarer til pressen p? en pressekonferanse i VG-
bygget i Akersgaten 55, Oslo, kl 14:30.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy