Finans

Omsetningsrekord for CMC Markets i november

Farstad Shipping ASA planlegger offentliggj?ring av resultatet for 4.
kvartal og ?rsresultat for 2009 den 17. februar 2010.
I forbindelse med offentliggj?ringen vil det bli holdt en
presentasjon i Norges Rederiforbunds lokaler, 7. etasje, i Oslo den
18. februar kl. 09.00.
Ordin?r generalforsamling er planlagt til 19. mai 2010.
Forel?pige datoer for selskapets kvartalsrapportering er:
1. kvartal: 19. mai 2010
2. kvartal: 24. august 2010
3. kvartal: 11. november 2010
Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 56 skip (24 PSV, 29 AHTS og 3
SUBSEA) og 2 AHTS under bygging ved norske verft. Selskapets
aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og
Macaé. Samlet antall ansatte p? land og p? sj? er ca. 1.700.
Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og betydelig leverand?r
av store, moderne offshore servicefart?yer til oljeindustrien
internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
http://www.farstad.com”>www.farstad.com
Source: Millistream / Hug

Similar Posts