DK

Oph?velse af kutymer skal varsles

Novozymes, verdens f?rende virksomhed inden for bioinnovation og industrielle enzymer, offentliggjorde i dag resultaterne for ?rets f?rste tre kvartaler med en salgsv?kst p? 17% og en stigning i resultat af prim?r drift p? 35%. Det samlede salg n?ede op p? 7.320 mio. kr., hovedsagelig som f?lge af en h?jere eftersp?rgsel efter enzymer til vaskemiddel-, biobr?ndstof- og f?devareindustrien end forventet. Novozymes ?ger nu sine forventninger til hele 2010 og forventer s?ledes en v?kst i salget p? 12-13% (fra 10-12% efter 1. halv?r) og i resultat af prim?r drift p? 24-25%. Overskudsgraden forventes at blive omkring 22%.

?Jeg kan kun v?re yderst tilfreds med, at vi har kunnet forts?tte den flotte udvikling i b?de salg og indtjening her 3 kvartaler inde i ?ret. Der var fortsat stor eftersp?rgsel inden for tre ud af fire enzymomr?der, og indtjeningen var fortsat positivt p?virket af p?ne produktivitetsforbedringer, h?j kapacitetsudnyttelse og stram omkostningskontrol,” siger administrerende direkt?r Steen Riisgaard. “Den mulige sv?kkelse i den globale ?konomi, som vi var bekymrede for ved udgangen af 1. halv?r, er ikke sket. Vi er noget forsigtige med hensyn til hel?rsforventningerne, men med endnu et kvartal med p?ne tal bag os og p? trods af mindre gunstige udsigter for valutakurserne for ?ret som helhed, opjusterer vi nu vores hel?rsforventninger.?

V?sentligste resultater:

? Salget af vaskemiddelenzymer steg 19% i forhold til de f?rste tre kvartaler 2009. Den kraftige udvikling skyldes den globale tendens inden for industrien med tils?tning af flere enzymer til vaskemidlerne med henblik p? at ?ge vaskeresultatet, g?re det muligt at vaske ved lave temperaturer samt erstatte petrokemiske ingredienser.

? Salget af enzymer til biobr?ndstofindustrien, der udg?r ca. 18% af Novozymes? samlede salg, steg 25% (organisk v?kst: 20%). Den amerikanske ethanoleftersp?rgsel og produktion blev fastholdt p? et h?jt niveau i st?rsteparten af de f?rste tre kvartaler af 2010 som f?lge af gunstige ?konomiske forhold for iblanding af ethanol samt eksport.

? Salget af f?devareenzymer steg 19%. St?rre eftersp?rgsel efter is?r enzymer til bageri- og bryggeriindustrien med henblik p? at ?ge kvalitet, resultat og ydelse var hoveddrivkraften bag v?ksten.

Det fulde del?rsregnskab er vedh?ftet.
http://www.novozymes.comPressekontakt
René Tronborg
4446 2274

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
2880 Bagsv?rd
Danmark

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bil Markedet   #Morten Heuing