Offentlig ?konomi

Oppnevninger til Norges Banks hovedstyre

Liselott Kilaas har bedrifts?konomisk kompetanse og erfaring fra n?ringslivet. Egil Matsen er professor ved Institutt for samfunns?konomi, NTNU, og forsker innen makro?konomi og finans, og har v?rt 2. varamedlem i hovedstyret siden 1. januar 2010. Espen R. Moen oppnevnes som nytt 2. varamedlem til Norges Banks hovedstyre til erstatning for Egil Matsen. Moen er professor i samfunns?konomi ved BI og professor II ved Universitetet i Oslo.
– Jeg er godt tilfreds med den nye sammensetningen av hovedstyret. Det er viktig at hovedstyrets sammensetning reflekterer en bred faglig bakgrunn og kompetanse, og med betydelig innsikt i samfunns?konomiske problemstillinger, sier finansminister Sigbj?rn Johnsen.
Fra 1. januar 2012 vil hovedstyret med dette f? f?lgende sammensetning (de ansattes representanter er ikke tatt med):
Leder: Sentralbanksjef ?ystein Olsen
Nestleder: Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad
Medlem: Administrerende direkt?r Liselott Kilaas, Oslo
Medlem: Daglig leder Brit K. Rugland, Stavanger
Medlem: Sivil?konom Ida Helliesen, Oslo
Medlem: Direkt?r Eirik W?rness, Stavanger
Medlem: Professor Egil Matsen, Trondheim
F?rste varamedlem: Universitetsstipendiat G?ril Bjerkan, B?rum
Andre varamedlem: Professor Espen R. Moen, Oslo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Om Storebrand Storebrand-konsernet   #Storebrand Forsikring   #Storebrand Mange   #Tom Granquist