del?rsrapporter

Opsjonstildeling

Styret i AF Gruppen ASA (AFG) har vedtatt en emisjon p? 622 000 aksjer for salg av aksjer til ansatte i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 15.01.2010.

Emisjonen er rettet mot 111 tegnere som er ansatt i konsernet. Aksjene emitteres til en rabattert
tegningskurs p? NOK 31,28 per aksje,

Selskapets aksjekapital vil bli forh?yet med NOK 31 100 ved utstedelsen av 622 000 aksjer, hver p?lydende NOK 0,05. Antall aksjer i AF Gruppen ASA vil etter emisjonen er gjennomf?rt v?re 73 605 940, som tilsvarer en aksjekapital p? NOK 3.555.897.

Ny firmaattest vil bli oversendt Oslo B?rs s? snart den foreligger.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy