skattesp?rsm?l

Oslo ABM – HSPG01 PRO – Nytt l?n til notering

Utstedere av b?rsnoterte omsettelige verdipapirer er p?lagt ? sende til b?rsen en ?rlig oversikt over
informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11
f?rste ledd. Vedlagt p? http:www.newsweb.no er ?rlig oversikt for Sparebanken Pluss

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy