Hel-

Oslo ABM – SFSB39 PRO – Nytt l?n til notering 07.02.2011

Banker forhandler om sammenslutning

Styrene i Halden Sparebank og Rygge-Vaaler Sparebank
har den 5. og 6. februar 2011 vedtatt ? innlede
forhandlinger med sikte p? en sammenslutning mellom
de to sparebankene.

“Vedlegg f?lger p? http://newsweb.no”

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy