Hel-

Oslo B?rs – Nytt l?n til notering 07.04.2011 Nytt l?n til notering p? Oslo B?rs 07.04.2011

07-04-2011 09:24 Oslo B?rs

L?nets Navn: Terra Boligkreditt AS 11/21 ADJ COVD
Ticker: TBK26
ISIN: NO0010605587
Segment: OBOC
Sektor: OBC1
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
L?nebel?p: 1000 mill, ?pent l?n
Forfallsdato: 06.04.2021
Rente: 5,20% p.a
Renteb?rende f.o.m.: 06.04.2011
DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector
(OMJ)
Tilretteleggere: DnB NOR Markets

Oslo B?rs har mottatt godkjent prospekt for
ovennevnte l?n. Prospektet er tilgjengelig p?
l?ntakers hjemmeside [http://www. terra.no] og Oslo
B?rs hjemmeside [http://www.oslobors.no].

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy