b?rs

Oslo Vognselskap bestiller 96 nye T-banevogner fra Siemens

beliggende i Oslofjordregionen.
HFN betjener rundt 150 kunder

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy