Offentlig ?konomi

Over 47 000 har valgt bort revisor

I mai i ?r ?pnet regjeringen for at mindre selskaper kunne velge bort revisor. S? langt har over 47 000 valgt ? kvitte seg med revisoren, og if?lge kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet.
– Vi har registrert stor p?gang gjennom hele desember, og n? i romjulsdagene kommer de siste ettern?lerne. Det er tydelig at mange ?nsker ? v?re uten revisor for regnskaps?ret 2011, sier Frode Berg, viseadm. dir. Frode Berg i AAA Soliditet.
Fravalg om revisjon m? v?re registrert i Foretaksregisteret innen utl?pet av regnskaps?ret dersom selskapet skal unnlate ? revidere ?rsregnskapet for innev?rende ?r.
Det er sm? aksjeselskaper som kan velge bort revisjon n?r inntektene er under fem millioner kroner, summen av balansen er under 20 millioner kroner og antall ansatte er under ti ?rsverk.
– Av de selskapene som kan velge bort revisor, ser vi n? at nesten 45 prosent av dem har valgt ? kutte den profesjonelle overv?kningen, sier Frode Berg.
AAA Soliditet AS er Nordens ledende og eldste kredittopplysningsforetak. Vi hjelper v?re kunder med ? redusere kredittapene og finne nye, l?nnsomme kunder. AAA Soliditet AS er en del av Bisnode AB, som er et svenskeid selskap med omsetning p? NOK 4 mrd. AAA Soliditet har kontorer i Oslo og i Moss og har 125 ansatte i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy