del?rsrapporter

Overf?ring av aksjer til ny administrerende direkt?r

Styret i Unison Forsikring ASA har i m?te i dag behandlet og fastsatt det endelige regnskap for 2009
og bekreftet det forel?pige regnskap som ble offentliggjort 26. januar 2010.

Eventuelle sp?rsm?l kan rettes til ?konomi- og Finansdirekt?r Jan Caspersen i Unison Forsikring ASA,
mobil: 415 60 913

Oslo, 4. mars 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream

Similar Posts