b?rs

Overtakelse av samtlige aksjer i DnB NORD

DnB NOR har sluttf?rt avtalen om overtakelse av den tyske banken NORD/LBs 49 prosents eierandel i DnB NORD. Vederlaget for aksjene er 160 millioner Euro.
DnB NOR ASA (DnB NOR) har siden ?rsskiftet 2005/2006 eid Bank DnB NORD A/S (DnB NORD) sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB). 2. august 2010 brukte DnB NOR sin avtalefestede opsjon til ? overta NORD/LBs eierandel p? 49 prosent av aksjene i DnB NORD, og partene har etter dette gjennomf?rt forhandlinger om vederlag. Partene har kommet til enighet om et kontantvederlag p? 160 millioner Euro for aksjene. DnB NOR vil etter transaksjonen eie 100 prosent av aksjene i DnB NORD.
– Baltikum og Polen har i dag et h?yere vekstpotensial enn resten av Europa, og DnB NOR ?nsker vekst innenfor retail-segmentet for ? kunne n? sine generelle vekstambisjoner. Vi ser n? tydelige tegn til at makrobildet i de baltiske landene forbedrer seg, og den polske ?konomien har v?rt blant de sterkeste i Europa gjennom finanskrisen, sier konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke.
DnB NORD har 155 filialer i fire land (Estland, Latvia, Litauen og Polen) og forvalter en total kapital p? n?r 10 milliarder Euro. Banken har rundt 960 000 kunder og 3 100 ansatte.
Organisatorisk vil DnB NORD v?re en divisjon i forretningsomr?det Storkunder og Internasjonal, som ledes av konserndirekt?r Leif Teksum.
– Vi har allerede utarbeidet konkrete handlingsplaner for en god og effektiv integrasjonsprosess. DnB NORD har sv?rt kompetente ansatte i alle fire markeder, og vi vil i tillegg styrke organisasjonen med dyktige n?kkelansatte fra DnB NOR, sier Bjerke.
Transaksjonen forutsetter endelig godkjenning fra de to eierbankenes styrer samt respektive nasjonale myndigheter.
DnB NOR har brukt J.P. Morgan som r?dgivere ved transaksjonen.
Kontaktpersoner:
Trond Bentestuen, konserndirekt?r Marked og kommunikasjon, mobil 95 02 84 48
Thomas Midteide, informasjonsdirekt?r, mobil 96 23 20 17
Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra v?re lister, vennligst send en e-post til [email protected]
Bes?k oss p? www.dnbnor.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arvid Grundekj   #Hannu Ry   #Pressekontakter Eirik Winter   #Timo Peltola