Finans

?ystein L?seth to leave board of Sweco

Yara utnevner ny leder av

Oslo (2009-11-25): Yves Bonte er utnevnt som ny leder av Yaras Industrisegment med tiltredelse 1. januar 2010

Yves Bonte, som er belgisk statsborger, er for tiden ansatt i Nederland av Lyondellbasell som divisjonsdirekt?r for deres virksomhet innen polypropylene. Han har omfattende internasjonal erfaring innenfor kjemisk industri fra ? lede produksjonsvirksomhet, forsyningsaktiviteter og kommersielle enheter hvor innovasjon og tjenester som ga merverdi var viktige suksessfaktorer.

“Det er med stor glede vi ?nsker Yves Bonte velkommen til Yara som ny leder av Industrisegmentet, og jeg vil ogs? bruke anledningen til ? takke Trond Stangeby for hans bidrag gjennom de siste m?nedene som konstituert leder av Industrisegmentet”, sier konsernsjef J?rgen Ole Haslestad.

Yves Bonte vil v?re medlem av Yaras konsernledelse og rapportere til J?rgen Ole Haslestad.

Yaras Industrisegment skaper verdier gjennom ? utvikle og selge nitrogenkjemikalier, industrigasser og industrielle eksplosiver. Et omr?de med sterk vekst er salg av milj?produkter til blant annet NOx-rensing.

Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon +47 24 15 72 95
Mobil: +47 91 339 832
E-post [email protected]

Asle Skredderberget, Media Relations
Mobil: +47 41 44 36 10
E-post [email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel, hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 8.000 ansatte representerer betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende akt?ren innen sin bransje.
www.yara.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy