valutasp?rsm?l

Partnering former sykehus i Karlstad

Nylig tok Centralsjukhuset i Karlstad i bruk to nye omsorgsbygninger p? n?rmere 23 000 m2. Goodtech f?r n? en betydelig rolle n?r Landstinget Värmland fortsetter sin langsiktige plan for utvikling og opprustning av sykehuset. Selskapet har signert en avtale for elinstallasjoner verd n?rmere SEK 45 millioner.
Som en f?lge av at blant annet avdelingene for psykiatrisk, r?ntgen og indremedisin har flyttet til de nye bygningene skapes store rom for andre avdelinger, og dermed muligheten for ? rive eller restaurere gamle bygg. Landstinget Värmland planlegger ? investere flere hundre millioner svenske kroner p? sykehuset i Karlstad i de kommende ?rene.
Goodtechs oppdrag, som er en partneravtale med Byggdialog AB, omfatter ansvaret for alle elinstallasjoner i forbindelse med den kommende moderinseringen av sykehuset. Avtalen er verd n?rmere SEK 45 millioner.
– Vi har gjennomf?rt et stort antall vellykkede prosjekter i arbeidsformen partnering, hvilket inneb?rer at alle medvirkende, det vil si vi som leverand?r, bestilleren og ?vrige entrepren?rer og n?kkelakt?rer, l?ser de bygningsmessige oppgavene i fellesskap, forklarer Harry Koskiranta, Goodtechs forretningsenhetssjef i Karlstad.
For Centralsjukhuset i Karlstad betyr dette at partneringorganisasjonen i fellesskap planlegger og utreder hvordan arbeidet skal gjennomf?res, innen hvilken tid og til hvilke kostnader. N?r partnerne har funnet ut hvordan oppgavene skal fordeles, og til hvilke investeringsutgifter, besluttes gjennomf?ring av de respektive delprosjektene.
– Prosjektet blir en spennende utfordring. Mye arbeid vil foreg? i n?r tilknytning til lokaler som er i bruk, hvilket inneb?rer at store deler av de tekniske forsyningssystemene m? v?re i drift i l?pet av ombyggingstiden, avslutter Harry Koskiranta.
For mer informasjon kontakt:
Harry Koskiranta, Forretningsenhetssjef Karlstad, tlf +46 70 518 42 01, E-post: [email protected]
Vidar L?te, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: [email protected]
Goodtech er notert p? Oslo B?rs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere p? et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, milj?teknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK